general

definició d'infraestructura

Una infraestructura és el conjunt d'elements o serveis que estan considerats necessaris perquè una organització pugui funcionar o bé perquè una activitat es desenvolupi efectivament.

Marxisme: és la base material en què es basa la societat i juguen les forces i les relacions de producció

D'altra banda, la infraestructura és la base material d'una societat i la que determinarà l'estructura social, el desenvolupament i el canvi social de la mateixa, incloent-hi en aquests nivells les forces productives i les relacions de producció que s'hi donen.

Hem de dir, doncs, que aquest és un concepte fonamental per al marxisme, el corrent proposat pel filòsof alemany Karl Marx. Per Marx, la infraestructura és la base material en què s'assenta una societat i que inclou com vam dir les forces i les relacions de producció. Des de la mateixa se sosté l'estructura social ia dalt es troba l'anomenada superestructura que és on es desenvolupa la cultura i la ideologia d'una societat.

La teoria marxista atorga a la infraestructura una gran vàlua perquè la considera un element component i substancial que sostindrà tant el desenvolupament com el canvi social. També, Marx, proposa que qualsevol canvi que s'introdueixi a la infraestructura produirà un correlat a la superestructura. Per Marx, les ideologies i els moviments culturals no són independents de cap manera sinó que van de la mà de la infraestructura vigent, de manera que qualsevol canvi en aquest nivell modificarà la superestructura inevitablement.

De la Infraestructura depèn allò que es coneix com a superestructura, que és el conjunt d'elements de la vida social, entre ells: la religió, la ciència, la moral, l'art, el dret, la filosofia i les institucions polítiques i jurídiques.

La infraestructura que presenti una societat determinada desplega un rol fonamental pel que fa al desenvolupament i canvi social de la mateixa, perquè quan canvia la infraestructura, indefectiblement, canvia la societat en conjunt, les relacions de poder, les institucions i òbviament també els elements de la superestructura.

Una infraestructura també és important, perquè com esmentem, la componen els mitjans de producció, tant els recursos naturals com els mitjans tècnics i les forces de treball, els quals units conformen les forces productives.

Branca de la construcció que es dedica al disseny i construcció de diversos edificis

Mentrestant, un altre dels usos del terme infraestructura és per designar aquella part de la construcció que es troba sota el nivell del sòl.

Una altra de les referències que presenta la paraula parla del conjunt d'estructures d'enginyeria i instal·lacions, generalment de llarga vida útil, que constitueixen la base sobre la qual es produeix la prestació de serveis que es consideren necessaris per al desenvolupament de finalitats productives, personals, polítiques i socials.

La infraestructura urbana és aquell treball dut a terme per l'activitat humana i que fos dirigit per professionals de l'Arquitectura, Urbanistes i Enginyeria civil, que servirà de suport per al desenvolupament d'altres activitats, i el seu funcionament és molt necessari per a l'organització de la ciutat en qüestió.

Així ens podrem trobar diverses branques de la infraestructura dins la infraestructura urbana d'una ciutat. La de transport és aquella encarregada de l'estesa i l'optimització de les xarxes i vies de transport terrestre, marítim i aeri d'una ciutat, tal és el cas de rutes, camins, aeroports, cabals, ports, entre els més comuns.

Per part seva, la infraestructura d'energia té com a propòsits l'aprovisionament de calor, combustibles i electricitat a les llars, comerços i indústries d'una comunitat.

La infraestructura hidràulica és la que vincula les xarxes d'aigua potable per a consum humà, els sistemes de clavegueres i les xarxes de reciclatge d'aigua.

Una infraestructura que ha pres protagonisme en els darrers anys arran del fabulós creixement de les noves tecnologies és la de telecomunicacions, que inclou no només la telefonia fixa que ens ve acompanyant fa temps ja sinó també a la telefonia mòbil, internet i la vaig tenir per cable.

La infraestructura en aquest sentit està en totes aquelles tasques de construcció que impliquen l'exercici dels éssers humans, en cases, edificis de departaments, hospitals, edificis públics, institucions educatives, construccions comercials i parcs públics, entre d'altres.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found