comunicació

què és figura retòrica » definició i concepte

Les figures retòriques, també anomenades figures literàries, representen una manera diferent de fer servir el llenguatge. La finalitat d‟aquestes figures és crear un estil comunicatiu més original, més literari.

En espanyol hi ha més de cent figures retòriques i moltes són variants d'una mateixa idea. D'altra banda, cal tenir en compte que totes es basen en una idea o estructura general, és a dir, un subjecte, un verb i un predicat. Les figures retòriques parteixen daquesta regla però amb la intenció de trencar-la en algun sentit.

Classificació de les figures retòriques

Es poden agrupar en les categories següents: figures fonètiques o de repetició, significació, acumulació, posició, figures lògiques, ficció, figures dialògiques i figures estilístiques. A continuació en presentem algunes.

Figures fonètiques o de repetició

L'aliteració s'utilitza normalment en el llenguatge poètic per establir una rima determinada (un exemple molt conegut seria el cèlebre embarbussaments tres tristos tigres o l'efecte repetitiu de sons en uns versos de Miguel Hernández que, les alades ànimes de les roses)

De significació

A la metàfora s'estableix una relació de semblança entre dos conceptes i, per tant, es tracta d'una comparació (per exemple, ànima d'acer, cor de vidre o cara d'àngel, cor de diable).

La metonímia designa una idea amb el nom d'una altra (agafaré un Rioja o la meva tia va fer 80 primaveres).

La hipèrbole, l'antítesi, el símil, la paradoxa o l'oxímoron són altres de les figures literàries de significació.

D'acumulació

Un exemple significatiu és l'epítet, que es basa en l'ús d'adjectius innecessaris (blanca neu o esbarzers espinosos). D'altra banda, la idea d'acumulació vol crear un efecte de clímax (era un tipus robust, enèrgic, guanyador, invencible).

Figures retòriques de posició

Són aquelles que alteren l'ordre normal d'una oració, les més conegudes són l'hipèrbaton, el quiasme, el retruécano o el parèntesi. Per exemple, en els versos següents de Manuel Machado trobem l'ús del parèntesi com a figura literària (Cayó rendit -llum sense foc- entre els núvols).

Figures retòriques lògiques

Són aquelles en què les idees s'expressen mitjançant una relació lògica determinada. La més coneguda és la paradoxa (és cèlebre el vers viu sense viure al meu de Santa Teresa). L'antítesi és una figura que juga amb l'oposició lògica de les paraules (un petit pas per a l'home, però un gran salt per a la humanitat, la frase que va pronunciar Armstrong quan va caminar per la Lluna per primer cop).

Les figures retòriques són recursos literaris i, per tant, "fórmules" del llenguatge per crear bellesa i harmonia en l'expressió

No cal pensar que es fan servir exclusivament en la literatura, ja que també les fem servir en el llenguatge quotidià, ja que en parlar podem comunicar idees amb un estil literari. Per exemple, si dic que algú corre com un llebrer estic fent servir una hipèrbole.

En el llenguatge publicitari trobem igualment exemples de figures retòriques. En aquest sentit, la publicitat pretén despertar l'interès del consumidor i necessita un llenguatge suggerent.

Fotos: iStock - baona / BraunS

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found