ciència

definició de substàncies pures

La matèria és tot allò que existeix a l'univers en conjunt. La matèria es pot dividir en dos tipus: substàncies pures i barreges. Una substància pura és la que presenta una composició química estable, com l'aigua, l'heli, el nitrogen o el diòxid de carboni. No obstant això, la puresa absoluta no existeix, ja que vivim en un món on totes les substàncies naturals són d'alguna manera barreges, les quals es poden separar als seus components purs fins al grau de puresa desitjat.

Des d'un punt de vista comercial, una substància pura pot tenir entre un 90 i un 99% de puresa. A la indústria pesada la substància més pura que s'utilitza és l'aigua de les grans canonades de vapor, que pot assolir un 99, 99% de puresa.

Una substància pura no ha de ser necessàriament dun sol element o compost químic sinó que una barreja de diferents elements químics és igualment una substància pura, sempre que la barreja sigui homogènia.

Cal tenir present que les molècules que formen la matèria estan fetes, alhora, d'àtoms units entre si. Hi ha milions de molècules diferents, unes són de tipus industrial i altres formen part de la natura. No obstant això, els àtoms que formen les molècules no són infinits, sinó que hi ha 118 àtoms diferents (els que s'estableixen a la taula periòdica dels elements).

Les fases de les substàncies pures i la seva classificació

Les substàncies pures es poden presentar en diferents fases. Una fase és un estat d‟una substància que pot presentar possibles canvis d‟estat, com per exemple les diferents fases de l‟aigua (sòlida, líquida i gasosa). En aquest sentit, cal tenir en compte que cada substància té una sèrie de propietats físiques particulars (densitat, punt d'ebullició o punt de fusió).

Les substàncies pures es classifiquen en dos grups: elements o substàncies simples i, per altra banda, elements compostos. Les primeres no es poden descompondre en altres de més simples pel fet que estan formades per una sola classe d'àtoms (per exemple, una làmina de coure està formada per àtoms d'aquest metall o tots els elements de la taula periòdica). Les substàncies compostes són un tipus de matèria formada per dos o més elements diferents i que estan units químicament en una proporció definida (per exemple, el clorur de sodi)

Fotos: iStock - Srdjana1 / Borut Trdina

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found