general

definició de faltes d'ortografia

Un dels coneixements més importants que adquireix una persona en la seva primera etapa escolar és aprendre a llegir ia escriure amb l'objectiu de poder tenir un bon domini del llenguatge i tenir una capacitat d'expressió que respecta les lleis de la gramàtica i de l'ortografia.

Una manca d'ortografia és un error que mostra una manera incorrecta de posar una paraula per escrit o errors que no respecten les normes gramaticals.

Domini del llenguatge

Es tracta d'un coneixement que és molt valuós més enllà de quina sigui la trajectòria professional d'una persona ja que tot ésser humà enfronta accions quotidianes en què saber escriure correctament mostra una atenció al detall i un respecte cap a l'interlocutor.

Escriure un correu electrònic, redactar un currículum per reactivar la cerca activa de feina, escriure un comentari a un bloc... són accions que mostren com és indispensable saber escriure bé per evitar les faltes d'ortografia.

En aquest sentit, convé puntualitzar que hi ha persones que acostumades a utilitzar el llenguatge abreujat dels SMS, s'han acostumat a escriure d'una manera incorrecta també al seu dia a dia. De la mateixa manera, la diferència entre les pàgines de qualitat d'internet i les que no ho són és que les primeres tenen un excel·lent nivell de redacció mentre que les segones mostren paraules que contenen errors evidents.

El respecte per l'interlocutor

El preu d‟escriure amb faltes d‟ortografia és molt elevat. Per exemple, el seleccionador de recursos humans duna empresa pot descartar el currículum dun candidat perquè conté una fallada gramatical. I és que, un error ortogràfic mostra poca atenció a allò veritablement important per part del professional. Per tenir un domini excel·lent del llenguatge també és recomanable gaudir de l'hàbit de la lectura.

També hi ha recursos senzills per resoldre qualsevol dubte sobre el significat d'una paraula o sobre com s'escriu un determinat terme. Buscar aquesta paraula al diccionari és una fantàstica mesura per sortir de dubtes i aprofundir en el coneixement de l'ús del llenguatge de manera pedagògica.