tecnologia

definició de pont

S'utilitza el terme pont per designar aquelles construccions que serveixen per connectar diferents espais als quals altrament no es podria accedir. A través dels temps, el disseny i l'enginyeria dels ponts ha variat en gran manera, així com també el material amb què es construeix i la utilitat, i alguns són merament decoratius.

Tradicionalment, l'objectiu principal de la construcció d'un pont ha estat esquivar un tipus d'element geogràfic que impedís (o dificultés) el trànsit per trobar-se un curs d'aigua, una vall o un precipici. Així, el pont es construeix per connectar els punts més extrems dels dos costats i es permet llavors continuar el trasllat de diferents tipus de mitjans de transport. Mentre alguns ponts es constriuen per al pas d'automòbils i camions, altres són exclusius per a trens i ferrocarrils i altres permeten a més a l'ésser humà transitar-los a peu. Finalment, els aqüeductes famosos de l'època romana són ponts dissenyats i executats simplement per al trasllat d'aigua.

Els ponts poden variar significativament entorn del material que s'utilitza per realitzar-los (trobant-se alguns fets de fusta, altres de pedra i molts altres de moderns de metalls com ferro i acer). També poden variar molt en el tipus de construcció: mentre que alguns són ponts que s'estableixen de manera ferma sobre el terreny a sortejar, altres són ponts suspesos a l'aire, potser més insegurs però igual de transitables.

Com s'ha dit, molts ponts han estat construïts amb fins cerimonials o simbòlics. Si bé aquests requereixen el mateix esforç d'enginyeria i construcció, aquests no solen ser tan transitats com aquells que es dissenyen per al trasllat de mitjans de transport.

El treball de disseny, planejament i construcció de ponts és molt important ja que l'eficàcia i la fermesa d'un pont han d'estar sempre assegurades. Això es relaciona amb el pes que un pont pot suportar així com també el desgast que pateix a través del temps, totes qüestions que sens dubte han de ser tingudes en compte a l'hora d'executar el disseny d'un pont.