general

definició d'equació

En matemàtica s'anomena equació a la igualtat entre dues expressions algebraiques, que seran anomenats membres de l'equació. A les equacions, apareixeran relacionats a través d'operacions matemàtiques, números i lletres (incògnites).

La majoria dels problemes matemàtics troben expressades les condicions en forma d'una o diverses equacions.

Quan qualsevol dels valors de les variables de l'equació compleixi la igualtat, s'anomena aquesta situació com a solució d'equació.

Davant d'una equació poden ocórrer els escenaris següents, que cap dels valors de la incògnita arribin a la igualtat, o bé per contra, que tot valor possible de la incògnita ho compleixi, en aquest cas estaríem davant del que s'anomena en matemàtiques identitats i quan dues expressions matemàtiques coincideixen en la desigualtat, s'hi determinarà com a inequació.

Hi ha diversos tipus d'equacions, entre ells, ens trobem amb l'equació funcional, que és aquella en què les constants i les variables que intervenen no són nombres reals sinó funcions. Quan en alguns dels membres apareix un operador diferencial s'anomenen equacions diferencials. Després hi ha l'equació polinòmica, que serà la que estableix la igualtat entre dos polinomis. D'altra banda, les equacions de primer grau són aquelles en què la variable x no es troba elevada a cap potència, i 1 és el seu exponent. Mentrestant, el tret característic i diferencial de les equacions que es coneixen com de segon grau és que hi tindran dues possibles solucions.

Però per a l'astronomia, on el terme també diu present, una equació és la diferència entre el lloc o el moviment mitjà i el veritable o aparent que ostenta un astre.