tecnologia

definició de visual basic

Al món de la programació informàtica, un dels llenguatges més populars i coneguts és el de Visual Basic. Creat el 1991 per Alan Cooper per a Microsoft, aquest paquet permet programar continguts informàtics gràfics de manera simple i accessible.

El Visual Basic ha estat desenvolupat per lliurar als usuaris de programació informàtica un paquet d'utilitats simples i accessibles. És per això que el Visual Basic pot ser usat i fàcilment comprès per experts com també per usuaris principiants. La seva base parteix del dialecte BASIC però amb components nous que l'adapten als llenguatges informàtics moderns. A això se suma que el Visual Basic és a més un llenguatge de programació guiat per esdeveniments que permet més operatibilitat i millors resultats.

La creació d'interfícies gràfiques per a diferents utilitats és una de les principals funcions del Visual Basic i és per això que és altament usat en espais professionals on es requereixen suports gràfics per a més organització dels continguts i materials. La programació gràfica es pot dur a terme directament ja que el Visual Basic no requerirà l'escriptura dels codis de programació dels usuaris. Ai, el Visual Basic treballa a partir de llenguatges RAD, en anglès Rapid Application Development, o desenvolupament ràpid d'aplicacions específiques per a cada necessitat i funció. Alhora, el Visual Basic, gràcies al seu simple llenguatge, és perfectament adaptable a les plataformes dels sistemes Windows i és fàcilment transformable a altres llenguatges més complexos.

Microsoft ha desenvolupat nombroses versions per a Visual Basic. Una de les més antigues data del 1992 i si bé presentava el llenguatge en forma de text, permetia ja gaudir i accedir a alguns dels elements més importants del futur Visual Basic. Avui dia, la versió 6.0 és la més difosa a nivell mundial gràcies a la combinació d'elements simples i elements perfeccionats.