general

definició de descriure

Descriure és explicar, comptar, representar, definir, amb detall, les qualitats característiques o les circumstàncies essencials d'alguna cosa o d'algú, i sempre fent-ho d'una manera organitzada.

Descriviu-nos si us plau el paisatge. Dóna'ns la teva descripció física.”

Explicar i explicar de manera detallada les característiques d'alguna cosa o algú

Quan descrivim alguna cosa, o si no n'hi ha algú, és pràcticament impossible no caure en la subjectivitat, ja que aquesta descripció serà realitzada a partir de la visió individual que cadascú disposi, o sigui, si a mi m'agrada el camp, segurament, la meva descripció sobre el paisatge d'un camp serà més positiva, en canvi, sinó m'agrada per a res, això incidirà en la meva manera de descriure el lloc en qüestió, i es notarà en alguns detalls que donaré, que no m'agrada el camp. D'altra banda, una persona en pot descriure una altra com a bella i agradable, mentre que una altra, amb una altra visió de la vida, la pot veure molt desagradable.

Descripcions objectives i subjectives, característiques

Aquesta situació no voldrà dir que algú menteixi sinó més aviat el que ens diu és que cada persona té una manera pròpia de veure la vida i és impossible que aquesta no influeixi en la descripció que li demanin que faci sobre tal cosa.

Ara bé, això no implica que no hi hagin descripcions objectives, sí que n'hi ha…

En una descripció objectiva l'objecte es reflectirà tal com és a la realitat, no es barrejaran els sentiments o les emocions a l'hora de fer-ne la descripció, tampoc intervindran les reflexions personals.

Les descripcions de tipus tècniques són un exemple d'aquesta classe, atès que l'objectiu és posar en coneixement de qui correspongui, les característiques que presenta un objecte, els seus components, com funciona, la utilitat que se li pot donar.

I per la seva banda, en les descripcions subjectives que ja hem descrit línies a dalt, qui descriu posarà a primera plana les seves emocions i sentiments, cosa que l'objecte o persona que descriu el suscita a l'ànima.

A la literatura és on més ens podem topar amb aquest tipus de descripció.

Tipus de descripcions

D'altra banda, podem distingir la descripció per allò que s'ocupa de descriure, així si allò que es descriu és una persona s'estarà fent un retrat, que normalment pot estar acompanyat d'una representació gràfica en què s'intenta graficar cada característica particular de la persona retratada.

La prosopografia només conté les condicions físiques d‟un objecte, mentre que l‟etopeia es concentra en els aspectes psíquics d‟una persona.

Quan descrivim objectes estarem fent una cronografia i quan es descriu un lloc una topografia.

També és comú que en les descripcions es facin servir recursos literaris com són les comparacions, les metàfores, les personificacions i qualsevol tipus d'imatge sensorial, és a dir, que provingui dels nostres sentits: vista, olfacte, gust, tacte i oïda.

D'altra banda, quan descrivim una cosa o una persona serà una condició sense equanom fer-ho a través de la paraula, depenent de la situació, hi podrà haver ajudes extres com un dibuix o un gràfic, però majoritàriament serà la paraula la que mana. Així mateix, en descriure hem de resultar el més clars i ordenats possibles per brindar una descripció coherent i detallada de, ja sigui qualitats o circumstàncies.

Mentrestant, la representació o explicació detallada de les qualitats o característica d'alguna cosa o algú, és a dir, el resultat de l'acció de descriure, se l'anomena descripció.

El procés de descripció sempre estarà antecedit per l'observació del fenomen. No es pot descriure res que no es va apreciar.

Traçar el recorregut del cos

I descriure també pot ser traçar un recorregut del cos que es mou en una figura imaginària.