geografia

definició de depressió geogràfica

La geografia del nostre planeta presenta diversos accidents geogràfics que fan i determinen les particularitats de cada terreny; una depressió geogràfica és una àrea, una zona del relleu del nostre planeta que es caracteritza per trobar-se en una alçada menor respecte de les regions que l'envolten.

Bàsicament el que produeix una depressió és l'enfonsament de la terra en qüestió i pot ser degut a diverses causes. La subsidència és una raó habitual de les depressions que consisteix en l'enfonsament vertical del terreny corresponent a una conca sedimentària per raó d'un procés d'excavació i el consegüent pes que ostenten els sediments. El terra queda totalment desestabilitzat i llavors es produeix la depressió del terreny en sentit vertical a un ritme més aviat lent.

Diferent és el que passa amb els col·lapses dels terrenys on la rapidesa de l'enfonsament és certament fenomenal i en poc temps queda la zona totalment deprimida.

Després d'aquest col·lapse la zona afectada per la depressió pot quedar literalment tapada per l'aigua, a diversos metres de la superfície d'aigua, és a dir, sota el nivell del mar, o si no pot quedar totalment a la vela de les zones contigües que ostenten una altitud superior. Alguns exemples ben característics d'això que comentem són el Mar Caspi, que és la màxima depressió del continent europeu i per altra banda la Gran Conca a la zona oest dels Estats Units d'Amèrica.

La mida de les depressions pot ser de molt pocs metres de diàmetre o tractar-se d'una enorme estructura depressiva que fins i tot pot tenir un nivell continental.

Les depressions poden ser el resultat de diversos factors, entre els quals destaquen: els moviments que es produeixen a les plaques tectòniques i que repercuteixen directament en el material geològic; quan acaba d'acomodar-se, per exemple, un relleu de muntanyes; les oscil·lacions que es produeixen a terra oa les aigües subterrànies, ja sigui per causes naturals o per la intervenció de l'home; una falla a l'estructura geològica, entre d'altres.