tecnologia

definició de registre

Un registre informàtic és un tipus o conjunt de dades emmagatzemades en un sistema.

Per a la informàtica, hi ha diferents tipus de registres, però en tots els casos hi ha una referència al concepte demmagatzemar dades o informació sobre lestat, processos o ús de lordinador.

En primer lloc, un registre del sistema ve a ser una base de dades que té la finalitat demmagatzemar configuracio, opcions i ordres propis del sistema operatiu. En general, aquests registres sutilitzen en els sistemes Windows de Microsoft. Un registre de sistema pot contenir informació i configuracions del maquinari i programari en ús, preferències de lusuari, associacions darxius i fitxers, usos de sistema, canvis i modificacions, etcètera. Aquests registres són conservats dins del sistema amb denominacions com a "User.dat" o "System.dat" i poden ser recuperats per l'usuari per al seu transport a un altre sistema.

Un altre tipus de registre és el de programació. Aquest tipus de dada està formada per diversos elements en associació que responen a una mateixa estructura. Els registres de programació poden ser elementals o complexos i guarden informació sobre com el programari o aplicació en particular funcionarà o actuarà a cada moment.

D'altra banda, en una base de dades també es fa ús de registres. Cada registre representa un ítem o un element únic que es troba en una taula, full o base. Així, el registre és configurat pel conjunt de dades que pertanyen a una entitat en particular.

En tots aquests i altres casos, l'ús de registres té la finalitat d'emmagatzemar informació i dades, posar-la en relació i col·locar-la a l'abast sota un índex o sistema d'ordre que en permeti l'accés i l'ús en qualsevol moment. Els registres són el mètode que tant lusuari com el sistema informàtic utilitzen per accedir i utilitzar tota la informació.