medi ambient

definició de repoblament

Procediment de plantació d'arbres per equilibrar la tala amb fins econòmics

Es designa amb el terme de Forestació aquella activitat que s'ocupa d'estudiar i de gestionar la pràctica de les plantacions, especialment dels boscos, com el que són, recursos naturals renovables.

El procediment que encara el repoblament de plantar arbres de manera estesa té la missió d'equilibrar la massiva i indiscriminada tal que d'arbres s'ha fet des de molt de temps. Aleshores, aquest procés assisteix en la cura del medi natural i evita que l'accionar de l'humà, moltíssima vegades perillós per a aquest, eviti danys a les espècies vegetals i animals.

Procés que demana anys

Ara bé, aquest procés no és una cosa senzilla ni tampoc ràpida, és a dir, no es foresta avui una zona i demà ja s'obtenen els resultats esperats, sinó més aviat passa el contrari, poden passar anys i anys per aconseguir la comesa proposada, per cas, és que deu haver per part de l'ésser humà una utilització raonable dels mateixos, sempre, sense excepcions.

El repoblament es realitza en aquells casos en què els arbres constitueixen una font de matèries primeres primordial per al desenvolupament de determinades indústries, tal és el cas de la de la fusta i la del paper. La necessitat d'obtenir aquestes matèries primeres de manera constant, i per descomptat en abundància, demanarà la posada en marxa d'aquest procediment perquè altrament l'absència d'arbres serà un fet a curt o llarg termini i lamentablement aquesta situació ja no serà tan senzilla de posar remei. El repoblament, doncs, ens ofereix avançar-nos al gravíssim problema de viure en un món sense arbres, tan importants com ja assenyalem per a l'equilibri del medi ambient i per al desenvolupament d'activitats econòmiques.

Aleshores, la Forestació, a més d'estudiar aquells materials necessaris que garanteixen la producció comercial i industrial, com ara el paper i la fusta, haurà de prestar moltíssima atenció i posar èmfasi en la conservació de les característiques ecològiques de l'ambient en qüestió, així com del valor ambiental estètic i per a la recreació que la majoria d'aquests llocs representen per a tota la humanitat.

Cultiu i regeneració

Una de les activitats forestals més tradicionals resulta ser el cultiu, la regeneració i la tala d'aquells arbres dels quals s'extreu, principalment, fusta, destinada, majoritàriament, per a la construcció de cases, mobiliari, entre d'altres.

Mentrestant, una altra pota de l'activitat forestal s'haurà d'ocupar d'altres qüestions, també tan rellevants com l'esmentada al paràgraf anterior i que són: el desenvolupament de noves espècies d'arbres, estudi en profunditat de les espècies existents, investigació sanitària i ecològica.

Presa de consciència

La pràctica del repoblament ja fa molt de temps que es realitza a tot el món, però, hem de dir, que ha estat en els últims temps que s'ha començat a tenir més en compte com a conseqüència de la constant campanya de conscienciació que fan moltes organitzacions no governamentals i ecologistes que tenen com a objectiu protegir la naturalesa del nostre planeta.

L'ús certament indiscriminat que s'ha realitzat durant tant de temps dels arbres per produir-hi fusta i paper, i la consegüent absència de repoblament, per equilibrar aquest fet, va generar que avui hi hagi una veu d'alerta per part de les organitzacions. Es va creure erròniament que els arbres eren massa i mai faltarien però la mà de l'home va arrasar i aquesta creença va acabar per caure a trossos i va topar amb la realitat.

Relació amb la Silvicultura

D'altra banda, la Forestació és una activitat que es troba en íntima sintonia amb la silvicultura, disciplina que s'ocupa de l'estudi del cultiu dels boscos o forests, així com també de la tasca precisa de dur a terme aquesta qüestió.

Bàsicament, la Silvicultura, s'encarrega de desenvolupar aquelles tècniques que resulten ser les més convenients d'aplicar a les masses forestals amb l'objectiu d'aconseguir a partir d'aquestes una producció de béns i de serveis que pugui fer front a les necessitats i demandes d'una societat , força complexa en aquest sentit, sent la continuïtat a través del temps i l'ús múltiple que la producció tindrà, els dos principis bàsics que aquesta pràctica haurà de sí o sí garantir.

També, s'usa el terme repoblament per referir a aquells boscos artificials dels quals s'extreu fusta.