social

definició de filosofia moral

La filosofia és una de les ciències més importants que mostra la importància de la saviesa primera com a mitjà de reflexió des de diferents punts de vista. Hi ha diferents branques de la filosofia que tenen un objecte propi. La filosofia també reflexiona sobre el comportament humà, concretament sobre l'obrar.

En aquest cas, l'ètica o la filosofia moral es converteix en una llum que permet destriar entre allò que és correcte i allò que no ho és des del punt de vista ètic. Uns valors que no estan integrats en el context d'una religió concreta sinó en el context de la llei natural que regeix allò que és convenient per a l'ésser humà d'acord amb la dignitat i la naturalesa.

La moral parteix de la llibertat

La moral també té la base en la llibertat de l'ésser humà a partir de la qual una persona pot fer bones accions però també té la llibertat de dur a terme actituds injustes. La reflexió moral ajuda l'ésser humà a prendre consciència de la seva pròpia responsabilitat a l'obrar per créixer com a persona tenint clar sempre el principi de la veritat i el bé.

Un concepte que expressa el millor de l'ésser humà

La filosofia com a reflexió moral és molt important ja que la rectitud a l'obrar ajuda l'ésser humà a perfeccionar-se a si mateix ia aconseguir assolir la vida bona com diria Aristòtil. Però a més, la filosofia moral també mostra la responsabilitat que té l'ésser humà per contribuir a aportar esperança a la societat on viu ja que a través de les accions individuals també s'exerceix una influència en el bé comú.

Cerca del bé comú

Des d'aquest punt de vista, la filosofia moral persegueix el bé comú de la societat, ja que el bé del grup nodreix també el benestar de l'individu.

Aquesta reflexió ètica ajuda a contribuir a lordre de la societat. Aquesta filosofia moral pren com a principis fonamentals quins són els principis de la conducta humana. Aquestes normes ètiques dignifiquen la persona amb valors com la superació personal, l'amor propi i el respecte a l'altre, el principi del deure i la cerca de la felicitat. Un principi moral essencial és recordar que la fi no sempre justifica els mitjans.