ciència

definició de fórmula

Una fórmula és un mètode pràctic de resoldre un assumpte, oferir instruccions o expressar una operació en l'àmbit científic.

Un dels àmbits més reconeguts per a l'ús de fórmules és el de la química i la física. Pels científics químics, una fórmula permet resoldre operacions i regular convencions a l'hora de posar en interacció substàncies i matèries. La fórmula química típica està composta per símbols i índexs que es corresponen amb els elements que la componen. Hi ha fórmules químiques molt conegudes pel públic general, per exemple la de l'aigua que està composta per dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen. Per formular un compost es pot fer servir el mètode de nomenclatura sistemàtica, la de Stock, o la tradicional.

L'ús de fórmules en escenaris de recerca científica permet compartir un mètode estàndard que asseguri l'arribada al mateix tipus de resultats de manera regulada i més o menys previsible. Noves fórmules apareixen i són acordades constantment, i hi ha una sèrie de fórmules convencionals que serveixen de referència tant per a investigacions menors com d'alta complexitat.

A la matemàtica, la fórmula és la modalitat sintàctic formal que expressa una proposició d'aquesta ciència. Les fórmules matemàtiques més comunes són les que es componen de símbols constants, símbols de funcions i símbols de relació.

Un altre cas molt comú de fórmula és el cas de la magistral, la que s'utilitza en la preparació de compostos farmacèutics. Aquest tipus de medicaments es destinen a pacients individuals per les seves condicions o necessitats especials. El compost es prepara per un farmacèutic acreditat, i ha de complir amb una prescripció facultativa de les substàncies medicinals que el componen, les normes tècniques i científiques acatades i ha de ser proveït en una farmàcia amb la deguda autorització i informació al comprador.

Aquestes fórmules només poden ser dutes a terme per un professional farmacèutic i constitueixen un dels aspectes més clau de la seva professió. El medicament que sorgeix com a resultat està fet a la mida del pacient, de vegades per patir alguna afecció rara o poc freqüent per a la qual els medicaments no s'aconsegueixen amb facilitat.

Copyright ca.rcmi2019.com 2022