tecnologia

definició de targeta de xarxa

S'entén per targeta de xarxa el dispositiu que permet connectar diferents aparells entre si i que mitjançant aquesta connexió els dóna la possibilitat de compartir i transferir dades i informació d'un aparell a un altre. Usualment, les targetes de xarxa són utilitzades a la computació

La targeta de xarxa (també coneguda com a adaptador de xarxa) pot ser externa o interna. És a dir, pot venir inserida a la placa mare però també hi ha la possibilitat de connectar una targeta de xarxa a un ordinador de manera externa a partir de l'ús de les ranures corresponents. Aquestes targetes són maquinari de gran utilitat ja que permet establir diferents tipus de connexions (permanents o temporals) entre un ordinador o més, facilitant així l'ús, la transferència i l'accés a materials imprescindibles.

Avui dia es troben al mercat diferents tipus de targetes de xarxa. Alguns són més populars que altres i això té a veure gairebé exclusivament amb el tipus de material que utilitzen així com també amb l'eficiència del seu funcionament. En aquest sentit, les targetes que utilitzen el sistema Ethernet són les més populars ja que aquestes adquireixen més velocitat que altres (per exemple les Token Ring que gairebé ja no es troben al mercat). Finalment, no podem deixar d'esmentar la cada cop més popular i utilitzada Wi-Fi. Aquest tipus de targeta de xarxa permet establir connexions de xarxa sense necessitat de recórrer a cables per la qual cosa un pot gaudir en qualsevol lloc i moment sempre que es compti amb lordinador apropiada (normalment les notebooks estan preparades per a això).

La targeta de xarxa és un perifèric de comunicació ja que la seva funció és simplement connectar i comunicar diversos aparells alhora. Cadascuna d'aquestes targetes de xarxa té un número únic d'identificació amb 48 bits.