general

definició d'elasticitat

El terme 'elasticitat' s'utilitza per fer referència a aquella capacitat de la física que permet que alguns elements canviïn la seva forma d'acord amb si estan sota estrès físic (és a dir, estirament) o si estan en la seva posició de repòs. Alguns materials tenen la propietat de ser particularment elàstics i, per tant, són utilitzats per a l'elaboració de productes en els quals aquesta propietat és útil (per exemple, alguns teixits que s'han d'adaptar a la forma del cos d'una persona).

Propietat d'alguns elements de poder canviar de forma si estan sota una força externa i després recuperar-ne el format inicial

L'elasticitat és la capacitat dels cossos de presentar deformacions quan són sotmesos a forces externes que poden fer que les esmentades deformacions es tornin irreversibles, o si no, que adoptin la seva forma originària una vegada que l'acció d'aquestes forces va desaparèixer.

L'elasticitat és una propietat que s'aplica a diversos elements naturals i artificials (és a dir, creats per l'home). Aquesta propietat significa que l'element en si té una forma, una mida i un determinat tipus de trets en estat de repòs que varien en ser estirats o posats sota tensió. Un exemple clar d'elasticitat és, com es veu a la imatge, una bandita elàstica feta de goma (un material certament elàstic). Mentre que en repòs posseeix una forma i una grandària específica, sota tensió la mateixa es pot engrandir, torçar, arrugar, etc.

Molts elements com ara el paper, el vidre (en estat fred), el cartró, la ceràmica són elements que no tenen cap elasticitat i que davant la situació de tensió o de cop es destrueixen, perdent la seva forma original i no podent ser rearmats naturalment.

L'elasticitat és una propietat que també es troba a molts òrgans, teixits i músculs dels organismes, tenint això relació amb la capacitat de créixer i tornar-se elàstics d'acord amb diferents situacions. Un exemple clar d‟òrgan elàstic és la de l‟estómac, que pot augmentar diverses vegades la seva mida original per després tornar al seu estat de repòs després d‟haver-se realitzat el procés d‟alimentació. Normalment, en el cas dels òrgans i músculs, l'elasticitat té a veure amb una hidratació correcta ja que l'absència d'aigua (com passa amb la pell) esquerda i atròfia als diferents teixits.

Beneficis que l'elasticitat aporta al cos humà

Són molts els beneficis que l'elasticitat reporta al nostre cos i per això és molt important que fem rutines d'estirament que tenen la missió de recuperar-la i mantenir-la.

Per a aquells que entrenen o fan algun esport aquesta exercitació no pot faltar perquè sens dubte millorarà els rendiments.

Els éssers humans naixem flexibles, amb una capacitat elàstica tremenda, no tenim més que fer una mirada als nens i aquesta fabulosa disposició elàstica que presenten en tots els seus moviments, però, amb el córrer del temps, si no s'exercita conforme, lamentablement , s'anirà perdent.

Ara bé, hem de tenir molt en compte que abans de fer l'estirament hem de fer una mini rutina de preescalfament, no s'ha d'estirar mai estant en fred perquè es pot produir alguna lesió.

Entre els variats i molts beneficis que reporta l'estirament cal citar els següents: augment de la potència, de la resistència, millorament de la postura, eficiència en el funcionament d'articulacions, tendons i músculs, disminució del risc de patir lesions o altres riscs greus a partir de caigudes, prevenció de contractures, aportació de relaxació muscular, fàcil recuperació física, entre d'altres.

Elasticitat econòmica

D'altra banda, en economia ens trobem amb la utilització d'aquesta paraula per designar el concepte d'elasticitat econòmica, estretament vinculat al tema dels preus, ja que implica el mesurament de variació entre la quantitat d'un producte que s'ha venut i les variacions que n'ha mostrat el preu, augment o baixa.

Una de les premisses més comentades en economia de mercat diu que si s'apuja el preu d'un producte la demanda tendeix a la baixa mentre que en el cas oposat, o sigui si el preu d'una cosa baixa, aleshores, serà més demandat.

Capacitat dadaptació a una nova situació

D'altra banda, el concepte d'elasticitat se sol fer servir molt en el llenguatge corrent per fer referència a la capacitat que presenta una persona a l'hora d'adaptar-se a una nova situació o context.