general

definició de superestructura

El terme superestructura presenta dos usos ben difosos, d'una banda, a instàncies de la Enginyeria, s'anomena superestructura aquella part superior parlant d'un conjunt estructural, sent la part més elevada d'un conjunt estructural, és a dir a la part d'una construcció que es troba per sobre del sòl, i per tant s'oposa a la infraestructura, que és aquella part que es troba per sota del terra.

La part superior i més alta d'una construcció

Mentrestant, en dos àmbits més de l'enginyeria com ser la enginyeria naval i l'enginyeria civil , també s'empra el terme superestructura per denominar la part disposada per sobre de la coberta als vaixells ia la part estructural que apareix sostinguda per columnes o qualsevol altre tipus d'element de suport, respectivament.

Aquest sentit s'usa per donar compte d'estructures, tant en enginyeria com en arquitectura, que disposen d'una gran mida i una complexitat enorme pel que fa a la seva construcció.

Marxisme: estructura ideològica, política, jurídica i econòmica en què se sustenta una societat i que és ideada per la classe dominant

I per altra banda, dins del Marxisme, tal com es denomina el conjunt de creences i propostes derivades del filòsof alemany Karl Marx, el concepte de superestructura és fonamental i fundacional en tot el desenvolupament de la teoria econòmica del marxisme.

La superestructura és un concepte summament important dins aquesta doctrina ja que designa al conjunt d'òrgans i institucions integrants d'una societat i que responen a determinades estructures ideològiques, polítiques i jurídiques, és a dir, idees que ostenta una societat i que sorgeixen de la base econòmica que manifesta.

Mentrestant, el concepte de superestructura apareix estretament vinculat a un altre, el de infraestructura, que és la base material de la societat en qüestió i la que estableix l'estructura social, el desenvolupament i també els canvis socials; a més, dins d'aquesta es destaquen les forces i les relacions de producció.

Sobre ella descansa la superestructura.

La superestructura no és independent sinó que està associada de manera directa a les condicions econòmiques de la societat, i s'acomoden als interessos que disposen les classes dominants que són les que l'han creada.

Per cas, tot canvi que es produeixi en aquesta repercutirà i serà la conseqüència d'una modificació a la base social o infraestructura.

Això és molt important d'advertir i repetir: la superestructura no té presència autònoma, sempre es desenvolupa i treballa en relació amb els interessos de la classe dominant.

Qualsevol canvi que es produeixi a la superestructura repercutirà sí o sí a la infraestructura.

Marx proposa la Revolució per eradicar la propietat privada i una societat sense classes socials

Aleshores, d'acord amb la idea de Marx, en una societat dominada pels capitalistes no hi haurà una independència del pensament respecte de les qüestions materials, sempre, la infraestructura coartarà a l'activitat de la ment.

Per tant, és que des de la seva proposta revolucionària, Marx, cridava el canvi a la infraestructura per així modificar aquesta relació que ell considerava desigual per al creixement del seu model.

La Revolució Marxista apel·lava al canvi a la infraestructura per poder canviar tot el conjunt de la societat, inclusivament les relacions socials, les institucions i tots els components de la superestructura.

Marx parlava en termes d'explotació quan es referia a la vinculació entre el capitalisme (amo dels mitjans de producció) i el proletariat, que ell tant defensava i volia treure del jou al qual el primer el sotmetia.

A l'obrer no li queda cap altra que treballar a canvi de la percepció d'un salari.

Sostenia que aquesta era la base sustentadora del capitalisme al món, sense aquesta i sense dues classes socials antagòniques seria inviable el capitalisme.

La superestructura en aquest entramat té la funció de preservar la base econòmica i que no hi atempti res, que no s'evidenciï l'explotació de la classe obrera, i així és que amb aquesta finalitat ens organitza socialment i ens diu com comportar-nos.

Per exemple, si no respectem la propietat privada, serem castigats per la llei.

Per a Marx, la superestructura no és res més que un engany perquè no s'adverteixi la realitat d'explotació obrera i la manca d'igualtat de classes, que disposen dels mitjans de producció i els que no.

De vegades fins i tot la superestructura simula canvis que mantenen a ratlla la infraestructura però són un desviament d'atenció.

Aleshores, la sortida és la revolució i la generació d'una nova estructura, que afavoreixi les classes obreres, eradicar la propietat privada i així fer desaparèixer les classes socials.