social

definició de deserció escolar

La deserció escolar (també anomenada abandó escolar) consisteix en el fet que un percentatge dels nens i joves que van a l'escola deixen els seus estudis. Ho fan en un període en què l'ensenyament és encara obligatori i haurien de romandre a les aules.

És un problema generalitzat, perquè no passa simplement a països pobres i sense desenvolupament, on l'analfabetisme, l'explotació infantil i la misèria provoquin aquest fenomen. La deserció escolar també passa a països avançats. Es pot afirmar que a països subdesenvolupats és lògic que hi hagi aquest problema, ja que les condicions socials i econòmiques originen que molts nens es vegin obligats a deixar l'escola, encara que ells no vulguin. L'element peculiar de la deserció escolar esdevé a les nacions pròsperes econòmicament. Els índexs d'abandó de les aules són preocupants i la seva explicació és més complexa.

Els especialistes en educació analitzen el problema i consideren que els motius són diversos. Un d'ells és el fracàs escolar, nens que per alguna raó no s'adapten a l'ensenyament oficial i hi renuncien. En aquest cas, hi ha unes circumstàncies relacionades: la responsabilitat dels pares, fallades al sistema educatiu, etc. Un altre dels motius és la crisi econòmica que també pateixen les nacions avançades. Com a resposta a la situació de crisi, alguns joves opten per feines precàries per ajudar l'economia familiar. Previsiblement, no abandonarien l'escola si hi hagués una estabilitat econòmica. Un motiu encara més atípic i gairebé inexplicable és la manca de motivació. Hi ha casos en què alguns joves senten apatia, no volen fer res. Recentment s'ha encunyat el terme de ni ni, nois que ni estudien ni treballen.

Cada país té les seves peculiaritats pel que fa a la deserció escolar. Hi ha tota mena de factors que ho expliquen: demogràfics, culturals, geogràfics o el model familiar. Les característiques geogràfiques són determinants, ja que una escola ubicada a un nucli de població de difícil accés és la causa que explica el problema.

Per millorar aquesta realitat tan negativa, alguns governs estan prenent mesures correctives: campanyes de conscienciació, incorporació de les noves tecnologies a les aules o ajudes socials a les famílies.

La deserció escolar no és només un problema educatiu i amb un component social. És possible analitzar-ho des de paràmetres econòmics. De fet, si un percentatge dels escolars no va a escola, la seva integració laboral posterior serà molt conflictiva. En conseqüència, és possible que el mercat laboral no els pugui donar una oportunitat, un lloc de treball. Com a resultat, una nació es pot trobar amb manca de mà dobra qualificada, és a dir, un problema en leconomia.