general

definició d'ambient

El terme ambient d'acord a l'ús que se li pot referir diverses qüestions. D'una banda, el fluid que envolta un cos, especialment l'aire i que roman a l'espai físic on es troba aquest cos. Un exemple daixò és el de la temperatura ambient. D'altra banda, amb el terme ambient podem referir-nos al conjunt de característiques típiques i més usuals que corresponen a un determinat marc històric o cultural. I també una altra concepció de la paraula de recurrent ús és que fa referència al grup, estrat o sector social al qual pertany un grup o individu.

Regularment, la paraula ambient, s'usa quan es vol adonar del estat de l'aire o l'atmosfera. Se sol dir que l'ambient està carregat quan algunes condicions conflueixen a espessir l'aire que respirem.

A més, per ambient s'entén aquelles condicions i circumstàncies físiques, humanes, culturals i socials que envoltaran les persones, animals o coses, segons correspongui. Aquest tipus d'ús del terme el veiem amb molta claredat quan visitem, per exemple, la casa d'un artista plàstic i tot el que hi ha una pintura, un quadre, un pinzell, fotografies relacionades amb l'art, entre d'altres, ens remeten a la feina de aquest i ens permeten reconèixer fàcilment que es tracta del seu ambient. Això mateix és clar que es pot estendre a altres àmbits com ser l'universitari, familiar, rural, entre d'altres.

Així mateix, quan es vol expressar la idea de ambient propici, adequat o, si no, agradable, solem fer servir la paraula ambient. Per exemple, un bar és l'ambient ideal perquè els grups d'amics s'ajuntin a xerrar de la vida, de les preocupacions, les alegries, entre altres coses.