social

definició d'inhibit

A partir del terme inhibit es podrà designar a aquell o allò que pateix l'efecte d'alguna restricció, prohibició o impediment, ja sigui per actuar o per exercir-se lliurement i tal com és. Quan hi ha els seus pares, Joan, resulta inhibit i no es comporta tan solt com sempre sol estar davant del grup. Em sento inhibit pel seu caràcter, per més que ho intento no aconsegueixo relaxar-me davant la seva presència.

Allò inhibit, ja sigui un individu, un objecte o un bé, entre altres opcions, resulta de l'acció anomenada com inhibir, la qual, en un ús general implica prohibició, destorb o impediment, mentrestant, a instàncies del dret, la paraula inhibir pot suposar dues situacions, per una banda, la decisió que un jutge o tribunal no continuï en el tractament i la investigació d'una causa judicial perquè aquesta no pot ser considerada de la seva competència. I per altra banda la inhibició general dels béns d'un individu o d'una institució o companyia resulta ser un recurs summament comú del qual fa ús qui sent tenir dret de creditor sobre precisament aquesta persona o empresa, perquè aquesta ha incomplert en un pagament o obligació contractual. Aquest recurs s'ha de fer per via legal i una vegada que la inhibició queda efectiva, l'inhibit no pot disposar lliurement dels béns inhibits.

Per la seva banda, a la medicina, quan es parla d'inhibir s'estarà fent referència a la suspensió momentània d'una determinada funció orgànica, o en defecte del subministrament d'un tipus de medicació. Així és que hi ha algunes drogues que per exemple ajuden a inhibir o interrompre un dolor. La medicació que li van administrar després de l'accident li va inhibir el dolor que patia, sortosament.

Així mateix, inhibir pot implicar la abstenció dacció, de pensament en una determinada circumstància i per x raó. Quan hi ha el meu fill m'inhibi d'opinar sobre sexe.

I per a la Psicologia la inhibició implica la desaparició o cessament d'algunes conductes habituals en un individu amb la missió d'evitar i enfrontar l'angoixa o la por que alguna cosa o algú desperta.