tecnologia

definició de mesures d'emmagatzematge

Són aquelles unitats de mesura que permeten determinar quant espai hi ha disponible en una unitat de memòria.

Se'n diu mesura d'emmagatzematge al registre de l'espai que hi ha en un dispositiu donat per gravar dades i informació de manera permanent o temporal.

També es pot entendre com aquella pràctica que es fa amb l'interès d'optimitzar el rendiment i aprofitar tot l'espai que hi ha dins d'una unitat

En informàtica, hi ha diferents dispositius demmagatzematge que faciliten la conservació dinformació, ja sigui dins de lordinador o fora, com una memòria portàtil. Els dispositius poden ser tant una memòria o disc dur, un disc o CD-ROM, una memòria flaix o portàtil, un DVD i diverses altres. En aquestes la informació es pot emmagatzemar en forma provisòria o temporània o de manera permanent.

Quan ens parlen de megues, gigues i teres, moltes vegades perdem l'orientació sobre si ens parlen d'un espai d'emmagatzematge gran o petit. Per aclarir-ho, aquí una guia sobre com entendre les mesures demmagatzematge en discs durs, memòries USB i altres suports informàtics.

La unitat més bàsica és el bit, que correspon a una sola unitat d'informació que només pot presentar un de dos estats possibles, 0/1 (o sí/no, blanc/negre,...).

Poques vegades farem referència als bits quan parlem d'emmagatzematge, i si ens indiquen que el sistema és de 32 o 64 bits, no es refereixen a res que faci referència a emmagatzematge, sinó a l'amplada de paraula del bus.

La unitat d'emmagatzematge següent és el byte, consistent en vuit bits.

Els bytes tampoc no s'esmentaran quan parlem d'unitats d'emmagatzematge, ja que és una unitat molt mínima, i serveix per guardar una lletra, número o símbol.

És obvi que qualsevol sistema informàtic necessitarà emmagatzemar més que uns simples caràcters, per la qual cosa passem a unitats d'emmagatzematge més grans.

Un Kilobyte (abreujat com a KB) és un conjunt de 1024 bytes, encara que també se simplifica en el llenguatge comú com a referent a 1.000 bytes.

Des del principi de la microinformàtica (compte! no de la informàtica, sinó dels ordinadors micro), el KB ha estat la unitat de la qual s'ha parlat més freqüentment. Tot i això, cal assenyalar que moltes de les primeres microordinadors no disposaven d'unitats d'emmagatzematge per defecte, havien de ser instal·lades externament a posteriori.

Les primeres unitats de disquet tenien entre 100 i 400 KB de capacitat per disc, arribant fins i tot a més de 700 KB abans de passar a la unitat superior demmagatzematge, de la qual parlaré una mica més endavant.

La memòria RAM també es mesura pels mateixos paràmetres, ja que utilitza bits per emmagatzemar temporalment la informació. Per exemple, les primeres microordinadors integraven 1 KB de memòria RAM, com el Sinclair ZX81, o uns quants més, com els 4 KB de l'Apple I del 1976 (si, anterior al model de Sinclair).

El megabyte (MB) consisteix en un conjunt de 1024 KB o, per simplificar, l'arrodonim a 1.000 KB.

Els primers discs durs, unitats d'emmagatzematge de gran capacitat, tenien com a màxim entre un i deu megabytes.

Perquè es facin una idea, el primer disc dur que vaig muntar al meu primer PC tenia 20 MB de capacitat, molt menys del que té ara un pendrive USB dels més petits.

També, i “afectuosament”, al Megabyte se l'anomena “mega”.

Amb el Gigabyte (GB), la forma de còmput es repeteix: 1 GB són 1024 MB (1.000 per abreujar)

Igual que al “mega”, al Gigabyte se'l coneix en família com a “giga”, i és una mesura que tenim molt més en boca perquè, actualment, la majoria dels sistemes microinformàtics mesuren les seves quantitats de memòria RAM i els seus dispositius de emmagatzematge en “gigues”.

Per exemple, si hem de comprar un ordinador nou, podem valorar adquirir-lo amb 2, 4, 8 o 16 GB de memòria RAM, i amb un disc que se'n vagi dels 500 GB cap amunt.

La unitat que passa del Gigabyte és el Terabyte (TB). I, com ja podíem imaginar, 1 TB equival a 1024 GB (sí, per simplificar, ens referirem a 1.000 GB).

De moment, es parla de Terabytes per als discos durs i unitats demmagatzematge més potents, així com per a la informació descarregada i intercanviada en xarxes de tot tipus, Internet per descomptat.

A partir d'aquí, les denominacions de les mesures d'emmagatzematge següents ja són menys escoltades, ja que la seva mida és tan gran que, fins ara, només s'utilitzen en converses més tècniques com, per exemple, les referides al Big Data, així que les simplificaré amb un esquema:

1 Petabyte (PB) = 1024 Terabytes

1 Exabyte (EB) = 1024 Petabytes

1 Zettabyte (ZB) = 1024 Exabytes

1 Yottabyte (YB) = 1024 Zettabytes

El que, de manera lògica, vingui a partir d'aquí sobrepassant el Yottabyte, encara no ha estat estandarditzat, és a dir, no hi ha una nomenclatura acceptada universalment per referir-se a aquest volum de dades.

Això és així perquè, simplement, encara no s'ha arribat a haver de nomenar les unitats que vinguin més enllà del Yottabyte. Senzillament, la humanitat no ha generat tanta informació per manejar aquestes xifres.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found