medi ambient

definició de pressió atmosfèrica

Es coneix com a pressió atmosfèrica aquella pressió que exerceix l'aire a qualsevol punt de l'atmosfera. Si bé quan un es refereix a aquest tipus de pressió s'està parlant de la pressió atmosfèrica que passa sobre el planeta terra, la mateixa qüestió es pot fer extensible a altres planetes i fins i tot satèl·lits.

El valor mitjà de la pressió de l'atmosfera terrestre és de 1013.25 hectopascals o mil·libars a nivell del mar, la qual està mesurada a una latitud de 45°.

Aleshores, quan l'aire està molt fred, el que succeeix amb l'atmosfera és que aquest baixa i augmenta la pressió la qual cosa porta a presenciar un estat d'estabilitat, donant lloc al que s'anomena anticicló tèrmic i si, per contra, l'aire està molt calenta i ascendeix, abaixa la pressió i provoca el que es coneix com a inestabilitat, formant-se un cicló o borrasca tèrmica.

Però també pot passar que esporàdicament passi alguna cosa que no passa sovint perquè ostenten diferent densitat i que és que l'aire calent i l'aire fred es barregin, però quan tots dos es troben a la superfície l'aire fred empeny a l'aire calent cap amunt provocant que la pressió descendeixi i aparegui un fenomen d'inestabilitat. I si, per contra, la trobada entre tots dos aires es produeix però en alçada, descendeixen en convergència dinàmica, generant un augment de pressió i provoquen com a contrapartida del cas anterior l'estabilitat a l'atmosfera.

Respecte dels orígens del terme i dels estudis i investigacions per que es van realitzar al respecte d'aquesta qüestió, els mateixos, es remunten a l'antiguitat, molts savis es preguntaven, encara que sense els correctes elements a les mans, sobre el tema, no obstant això, el mateix recentment va començar a estendre's cap a finals del segle XVII quan es va poder fer l'experiment que finalment ho va demostrar sense cap mena de dubte.