ciència

definició d'holograma

El terme holograma és un terme que es fa servir normalment per fer referència a un tipus de fenomen de l'àmbit visual o de la fotografia mitjançant el qual el tractament que rep una imatge respecte de la llum fa que sembli tridimensional per comptar amb diversos plànols alhora . L'holografia és una tècnica de la fotografia que s'interessa justament per assolir aquest efecte i que és particularment comú avui dia pel que fa a la creació d'imatges tridimensionals per al cinema o el vídeo.

El terme holografia i el terme holograma provenen tots dos de l'idioma grec en què el prefix holos significa tot, complet i graphos o graphia significa escriptura. Així, l'holografia és la forma d'escriptura (en aquest cas escriptura d'imatges) que es caracteritza per representar totes les parts de l'objecte o allò que s'observa independentment del tipus de superfície en què es faci el dibuix o escriptura.

L'holograma és una imatge que ha estat transformada, reubicant-se la llum que la reflecteix i col·locant-se de tal manera que a la vista humana l'objecte que es representa pugui ser vist en diferents plans alhora, permetent llavors que el cervell de qui l'observa completeu tots els seus plànols i l'enteneu com una imatge tridimensional tot i estar feta en un suport bidimensional com pot ser el paper. A l'holograma, la llum és reconstruïda per complet, al contrari del que passa amb una imatge normal que només té un pla de llum d'acord amb la seva posició. En molts casos, els hologrames fan també que la imatge sembli moure's per combinar diversos plans alhora i fer que l'ull els rebi tots de manera simultània, simulant així un mínim moviment al mateix lloc on es troba.