social

definició d'antivalors

Relacionat amb l'àmbit de la societat, de l'ètica i la moral, el concepte d'antivalors és aquell que fa referència al grup de valors o actituds que poden ser considerades perilloses o perjudicials per al conjunt de la comunitat on tenen lloc. Els antivalors són l'oposat dels valors tradicionalment considerats com a apropiats per a la vida en societat, aquells que es donen naturalment a l'ésser humà i la presència dels quals assegura la convivència dels uns amb els altres.

D'acord amb les religions i diferents sistemes socials, els considerats valors són la llibertat, la felicitat, la solidaritat, l'honestedat, la companyonia, la pau, l'amor, la tolerància, la justícia i la fidelitat, entre molts d'altres. Així, els antivalors seran aquells que s'oposin als ja esmentats i que impliquin sempre la presència de conflicte. Alguns dels antivalors més coneguts i característics de l'ésser humà són l'enveja, l'egoisme, la traïció, la mentida, la violència, el racisme, la injustícia, l'abandó i d'altres. En aquest sentit, és interessant aclarir que si bé els antivalors, com els valors, poden ocórrer en una comunitat de manera conjunta, hi ha molts casos històrics en els quals algun va prevaler, per exemple el racisme a l'Alemanya nazi o la violència en moltes societats actuals.

La religió cristiana assenyala set pecats capitals que són aquells que marquen l'ésser humà i que són considerats els antivalors principals i més perjudicials per a la societat: l'enveja, la gola, la luxúria, l'avarícia, la ira, la mandra i la supèrbia. Tots ells representen un excés i una actitud negativa que pot generar mal en aquell mateix que ho practica com també en altres. Si bé les religions són les que assenyalen de manera més clara i evident una ètica relacionada amb l'ésser digne i humà, la noció d'antivalors es dóna també per fora de qualsevol religió, ja que afecta directament el benestar d'una comunitat.