ciència

definició de mucus

Es designa amb el terme de mucus aquella substància viscosa d'origen biològic que es produeix en l'ésser viu quan cal la protecció de determinades superfícies. És a dir, davant de circumstàncies com ara: la deshidratació, l'atac químic, bacteriològic o simplement per fer les vegades de lubricant, apareixerà en escena el conegut mucus o moc, com també se'l denomina.

El mucus és produït per un tipus especialitzat de cèl·lules, denominades cèl·lules caliciformes, són cèl·lules glandulars secretores de moc i presents en els revestiments epitelials de les mucoses de les vies respiratòries i del sistema digestiu, les quals, reiteradament, segregaran glòbuls de moc; el mateix està compost principalment per la mucina, que és un complex de proteïna i hidrat de carboni, a més, sals inorgàniques, aigua, cèl·lules descamades i leucòcits.

Mentrestant, el moc que produeixen les cèl·lules caliciformes esmentades es secretarà pel túbul gràcies al procés d'exocitosi i després, diluït amb aigua, amb la missió de revestir l'epiteli exposat a accions nocives, ja sigui al tub digestiu o al respiratori. O sigui, la seva funció primària i més important és la de mantenir humectat l'epiteli, especialment el que correspon a les vies aèries per evitar així la dessecació.

Per la seva banda, el moc cervical, és un tipus de secreció vaginal que produeix el coll uterí i que d'alguna manera ens dóna la pauta de la seva fertilitat, ja que es torna més dens, gruixut, opac i blanquinós quan la dona es troba a la fase de la ovulació. La missió d'aquest moc serà exercir com una barrera, una protecció contra algun tipus d'infecció que pugui arribar a l'úter. Durant tot l'embaràs l'úter romandrà bloquejat per aquest tap de mucus per preservar el nadó i es dissipa en començar la dilatació de l'úter a la feina de part.

La mucofàgia és un tipus de trastorn conductual que implicarà la ingestió del propi moc.