història

definició d'història regional

La Història Regional és una de les branques més recents de la Història, desenvolupada principalment a partir de la segona meitat del segle XX gràcies a la importantíssima Escola d'Annals, escola francesa interessada per la renovació dels mètodes històrics. Tal com ho diu el seu nom, la Història Regional cerca estudiar la història de regions particulars en comptes d'analitzar les grans civilitzacions estudiades tradicionalment per la Història comuna. En aquest sentit, la història regional emergeix com un bon complement que dóna especificitat als grans processos històrics.

A principis del segle XX, l'Escola esmentada va proposar estudiar la història de la Humanitat a partir de grans processos socials i econòmics més que a través de dates específiques o de la tasca de grans homes. No obstant això, aquest corrent històric presentava cert desgast cap a mitjans del segle XX, especialment pel que fa a l'estudi específic de certes realitats sobre les quals no hi havia gaire informació ni respostes. És així que sorgeix la Història Regional com un corrent acadèmic dins la mateixa Escola d'Annals, sempre renovadora i avançada.

D'acord amb els seus exponents més importants, la Història Regional s'havia d'interessar per l'anàlisi de realitats històriques específiques a regions petites. És per això que al llarg del seu desenvolupament, la història regional va produir interessants estudis sobre diferents comunitats tant d'Europa com d'Amèrica i d'altres espais geogràfics. Aquestes anàlisis podien versar sobre diversos períodes històrics, tant de l'edat mitjana com de l'edat moderna o de la contemporània. En alguns casos, també van tenir a veure amb esdeveniments o situacions específiques a aquestes regions que van tenir un significat important en el fet d'esdevenir-les.

La Història Regional també pot variar pel que fa al seu objecte destudi i mentre alguns casos shan interessat per lanàlisi de les produccions culturals de determinats pobles o comunitats, altres es van abocar a la comprensió de formes socials o dinstitucions polítiques, administratives , com també d'estructures de pensament.