general

definició d'intèrpret

La paraula intèrpret té un ús estès en el nostre idioma i diverses referències depenent del context en què se li apliqui.

Informàtica: programa que analitza i executa altres amb llenguatges més complexos

En el context de la informàtica, es diu intèrpret a aquell programa que analitza i executa altres programes però que s'hagin codificats amb un llenguatge de més complexitat.

L'intèrpret anirà fent la traducció pertinent a mesura que sigui especialment necessari, és a dir, al moment que el programa es va executant i no és habitual que guardin el resultat de la corresponent traducció.

Professional matriculat que es dedica a interpretar i traduir una llengua

D'altra banda, un intèrpret pot ser aquell professional que es dedica a la traducció i interpretació d'una llengua o llenguatge específics, els quals ha estudiat de manera detallada.

Bàsicament, el seu treball consisteix a mediar entre dos individus que parlen llenguatges diferents però que ell sap parlar i comprèn a la perfecció, i aleshores els traduirà cadascuna de les paraules o senyals que es profereixin en una comunicació interpersonal o bé en un discurs.

També és habitual que aquest professional s'anomeni traductor.

Ara bé, cal destacar que aquesta tasca s'estudia a la universitat i per poder exercir de manera professional cal aprovar la carrera completa per obtenir així la matrícula que faculti el traductor a intervenir en procediments i esdeveniments.

Mentrestant, s'anomena traducció al producte del treball de l'intèrpret o traductor i que consisteix a canviar l'idioma d'un text, o d'una presentació oral, respectant sempre el contingut de l'escrit o del que es diu.

Ara bé, la traducció podrà ser literal, perquè respecta de manera estricta el contingut en qüestió, o lliure, ja que no hi ha una traducció de paraula per paraula sinó que la feina és general i el que es fa és traduir la idea, el concepte d'allò escrit, o allò dit per algú.

L'activitat de l'intèrpret és certament mil·lenària i per tant ha estat una pràctica molt corrent en les diverses civilitzacions humanes que van poblar aquest món, des de l'aparició dels primers textos escrits, ja que existia la imperiosa necessitat de comprendre'ls quan no se'n disposava cultura, i per tant no es parlava l'idioma en què el text estava escrit.

Aquí precisament es convocava l?intèrpret perquè realitzi aquesta tasca.

Un dels llibres més traduïts de la història ha estat la Bíblia, amb la intenció clara d'estendre'n la difusió.

Actualment els avenços que s'han donat en camps com la ciència i la tecnologia, i la globalització, han augmentat la demanda i la necessitat de traduir informacions, documents, continguts que es difonen per la televisió i internet, entre d'altres.

Les bondats de la tecnologia també van permetre que en alguns casos el traductor humà sigui reemplaçat per un dispositiu automàtic en el qual s'introdueix la paraula que es vol traduir, o bé hi ha aplicacions i pàgines web que permeten, en segons, traduir paraules en diferents idiomes .

Músic que interpreta una cançó o un instrument

Mentrestant, al àmbit de la música, un intèrpret és aquell músic que compon o bé que executa una música.

Si a més d'interpretar la música compon la mateixa se'l pot anomenar cantautor.

Mentrestant, si només interpreta la música se l'anomenarà instrumentista.

Entre els sinònims més usats per a aquest sentit es compta el de cantant.

Actor o actriu

A l'àmbit de la actuació també ens trobem amb una referència per a la paraula atès que la paraula intèrpret sol usar-se com sinònim d'actor/actriu.

Com sabem, l'actor és aquell individu que representa de manera professional o amateur un personatge en una obra de teatre, una pel·lícula oa la televisió.

Posar-se a la pell d'aquest personatge implicarà un reconeixement primer, i després la interiorització per interpretar-lo des d'allò més profund del cor, i que és clar, sigui una interpretació d'allò més sentida.