social

valors ètics: relatius i absoluts - definició, concepte i què és

Un valor ètic és un indicador de la conducta que ens permet fer front a la nostra vida quotidiana. Així, quan hem de decidir sobre una acció concreta (per exemple, ajudar algú o no fer-ho) hi ha una valoració que ens impulsa a obrar generosament o de manera egoista.

Les idees de justícia, esperança o solidaritat són valors ètics que es converteixen en ideals que influeixen en el nostre comportament, ja sigui a la feina, a les relacions personals o en qualsevol aspecte de la vida.

Dos criteris per entendre els valors ètics: el relativisme i la universalitat dels valors

L´ètica és una disciplina de la filosofia i se centra en la reflexió de la conducta moral dels individus. De manera molt esquemàtica, es pot afirmar que hi ha dos plantejaments possibles.

Des de la perspectiva del relativisme, els valors humans són canviants i depenen d‟una sèrie de circumstàncies (l‟educació rebuda, el context social, el moment històric, etc). Així, un ciutadà de classe alta i amb condicions de vida favorables és previsible que tingui uns valors molt diferents dels que viuen en una favela i en risc d'exclusió social. Aquest plantejament és determinista, ja que x circumstàncies vitals impliquen x valors humans.

Alguns filòsofs consideren que els valors no són relatius, sinó que són universals i objectius. La seva universalitat rau en el fet que són idees comunes a totes les cultures i circumstàncies. Dit amb altres paraules, la idea de solidaritat o de justícia pot variar en algun aspecte concret, però tots els éssers humans tenen una idea del que significa la solidaritat o la justícia.

El punt de vista dels sofistes i de Plató

A la Grècia clàssica els sofistes i Plató van plantejar un debat interessant en relació amb els valors ètics. Els sofistes defensaven una visió relativista i mantenien que les consideracions morals eren una simple convenció humana (el que era desitjable moralment per als atenesos podia ser menyspreable per als espartans).

En canvi, Plató defensava que els valors ètics es troben a l'ànima humana com a idees universals ia través del coneixement és possible conèixer-los i posar-los en pràctica. Per a Plató, quan l'ésser humà identifica els valors ètics al seu interior, està en condicions de portar una vida justa i en harmonia.

Fotos: Fotolia - Photoraidz / alestraza