negocis

definició de màrqueting internacional

La paraula màrqueting s'empra normalment com a sinònim de màrqueting. Consisteix a establir estratègies per promocionar i vendre un producte o servei en un determinat mercat. Aquesta idea és extensible a altres realitats, com ara l'àmbit de la política o la responsabilitat social de les empreses. En altres termes, el màrqueting és una disciplina que intenta conèixer i identificar les necessitats dels individus i de la societat.

La dimensió internacional del màrqueting

Una petita empresa tradicional que busqui nous clients al seu entorn haurà de posar en marxa mecanismes de màrqueting adaptats a la seva realitat local. Tot i això, una companyia multinacional que operi en diferents àrees del planeta haurà de tenir en compte la diversitat de cultures i idiomes dels consumidors als quals s'adreça. En aquest sentit, el màrqueting internacional està directament relacionat amb el comerç internacional.

Plans de màrqueting internacional

Perquè un producte o servei es promocioni adequadament a l'exterior i més enllà del mercat local cal que es faci un pla de màrqueting amb projecció internacional. Alguns dels aspectes més rellevants d'aquests plans són els següents:

- Investigar la realitat del mercat internacional. Cal tenir en compte que els consumidors d'un país llunyà poden estar interessats en un producte, però això no és suficient per posar en marxa un pla, ja que cal conèixer tota mena d'aspectes (mitjans de transport, sistema d'enviaments, aranzels, mitjans de pagament, distribució de la població per edats, pautes de consum, etc.).

Els departaments de màrqueting internacional de les empreses realitzen diverses funcions

1) plantegen com comercialitzar un producte en funció del mercat de destinació,

2) dissenyen un producte determinat depenent del consumidor al qual es dirigeixen,

3) analitzen el producte o servei perquè tingui característiques globals i que pugui interessar el nombre més gran de consumidors possibles (en aquest sentit, cal triar entre una estratègia d'estandardització d'un producte o una estratègia d'adaptació a un mercat concret) i

4) valoren una sèrie d'elements del producte o servei que es vol internacionalitzar (la marca, l'etiqueta, l'embalatge, la seguretat, les garanties, la qualitat, el servei, etc.).

Els estudis universitaris de màrqueting internacional

Els cursos acadèmics d'aquesta disciplina incorporen coneixements molt amplis i els més significatius són els següents:

1) estratègies de màrqueting,

2) processos d'internacionalització,

3) modes d'exportació,

4) comunicació internacional,

5) eines de recerca,

6) canals de distribució i gestió logística i

7) competitivitat internacional.

Fotos: Fotolia - Dragon / Gstudio