tecnologia

definició de fotografia

El terme fotografia procedeix del grec i vol dir “dissenyar o escriure amb llum”. Cridem fotografia al procés de capturar imatges mitjançant algun dispositiu tecnològic sensible a la llum, que es basa en el principi de la càmera fosca. El sistema original de fotografia que es va mantenir fins fa uns quants anys actuava amb pel·lícules sensibles amb el propòsit d'emmagatzemar la imatge capturada per després imprimir-la. Més recentment, s'utilitzen sistemes digitals amb sensors i memòries per fer fotos d'una manera més senzilla, ràpida i amb millors resultats.

La història d'aquesta tecnologia té diversos referents que van acompanyar l'estudi de les diferents tècniques que van portar al que avui comunament anomenem fotografia, però que inicialment era anomenat daguerrotípia.

D'una banda, la fotografia té un propòsit directament científic, en la mesura que les seves infinites possibilitats permeten l'estudi d'objectes que difícilment puguin ser analitzats de la mateixa manera a ull nu i en un sol instant. Per exemple, hi ha la fotografia aèria o orbital per capturar imatges de la superfície terrestre. De la mateixa manera, la fotografia infraroja o la ultraviolada contribueixen a estudiar imatges que no poden ser captades per la vista humana. En aquest sentit, les fotografies termals constitueixen un exemple pràctic clar, que a més contribueixen a la diferenciació de diferents característiques del medi ambient.

Així mateix, la microfotografia representa una eina formidable per al diagnòstic en ciències de la salut. Moltes afeccions i malalties de les més variades naturaleses (tumorals, inflamatòries, infeccioses, autoimmunitàries) només es poden confirmar per mitjà de l'avaluació microscòpica, amb tincions especials que es rescaten a la fotografia. Aquest recurs va permetre el perfeccionament de tota una especialitat (l'anatomia patològica), el naixement d'una nova ciència mèdica (la telepatologia) i l'optimització de la medicina forense.

De la mateixa manera, el diagnòstic per imatges ha constituït una revolució en què la fotografia té un paper rellevant. Seria impossible concebre la tomografia computada o la ressonància magnètica sense la fotografia analògica o digital com a aliades de suport per a la pràctica professional i per a la reassegurança mèdico-legal.

Però la fotografia també té un costat purament artístic i estètic, que entén la captura d'imatges com la conservació d'un instant únic a partir de la combinació de diversos elements com l'enquadrament, la composició, la il·luminació i d'altres. Fins i tot, amb la incorporació de la fotografia digital, ha nascut una nova era a la producció d'imatges, que no només permet mètodes més sofisticats de captura, sinó també àmplies possibilitats d'edició i perfeccionament un cop emmagatzemada la foto. Així, l'art fotogràfic és un component innegable de l'edició d'imatges, en un creixement franc actual amb la difusió dels mitjans digitals. Es disposa fins i tot de seminaris, exposicions i fins i tot congressos en relació amb aquesta forma relativament recent d'activitat artística, que ha guanyat en adeptes al llarg dels anys.

D'altra banda, diversos usos de la fotografia a nivell social la inclouen en altres disciplines, com ara el periodisme. A la història d'aquesta pràctica, la fotografia ha estat un gran aliat en la reproducció verídica de fets històrics i periodístics, servint com a font d'informació i també com a enorme complement d'impacte emocional. És pràcticament impossible concebre el periodisme modern sense el suport de la fotografia com a recurs fonamental. Tot i que Internet ha donat lloc a una amplíssima accessibilitat a altres mitjans audiovisuals, entre els quals sobresurt el vídeo amb els seus múltiples formats, la fotografia és encara un mètode que no té comparació en la pràctica periodística.

En aquest sentit, les xarxes socials permeten el creixement de la fotografia en tota la seva esplendor, en contribuir a la ràpida disseminació (“viralització”) de les imatges entre amics i coneguts. Xarxes com Facebook o Twitter són motors cardinals perquè la fotografia segueixi sent un dels paràmetres tecnològics que han modificat la vida de la humanitat al llarg de les darreres dècades.

Finalment, la fotografia compleix a més un marcat paper emotiu, ja que constitueix una manera de recordar esdeveniments del passat que queden plasmats en mitjans tangibles o digitals per rememorar-los. Aquesta variable és especialment útil per estimular la memòria en persones amb dificultats en aquesta funció o simplement per a entreteniment amb amics i familiars.