social

definició d'agradable

La paraula agradable és un adjectiu qualificatiu que fem servir amb recurrència en el nostre idioma espanyol per indicar quan alguna cosa o algú ens causa grat. En tant, per gust es designa un gust, al plaer ia la complaença experimentada. Aleshores, allò o aquell que és agradable ens causaran directament plaer, ens complaurà i ens donarà un enorme gust.

La d'agradable és una paraula que la solem fer servir en diferents àmbits i converses i sempre implicarà qüestions positives, perquè alguna cosa o algú que ens resulten agradables ho són perquè estan en sintonia amb els nostres interessos, preferències, entre d'altres.

Tal com indicàvem, la paraula es pot aplicar tant a persones com a coses o situacions. Així, ens podrem trobar que tal o quin individu són agradables perquè tenen bona predisposició i bon humor a les reunions socials. Quan les persones es caracteritzen per la seva simpatia i per crear un clima harmònic en l'àmbit en el qual estan interactuant se les denomina popularment com a agradables; amb una reunió agradable, perquè tots els assistents van col·laborar amb la diversió per generar un ambient festiu; o amb un clima agradable perquè no fa ni fred ni calor extrema sinó que es troba temperat permetent realitzar activitats sense sentir fred o calor.

En tant, agradable es troba en estreta vinculació amb altres termes que actuen les vegades dels seus sinònims i viceversa, com a ésser: grat, atractiu, interessant.... En canvi, els termes que directament s'oposen al terme que ens ocupa són: desagradable, antipàtic i fastidiós, perquè allò o aquell que és considerat desagradable disgustarà i no produirà cap tipus d'agrat, simpatia i serà una constant que fastiguegi amb la seva manera de ser o de comportar-se, la qual normalment es destaca per ser irritable.