general

definició d'altanera

El concepte d'altanera és un adjectiu qualificatiu que s'usa per designar un patró determinat de conducta o d'actituds que una persona pot tenir pel que fa a les seves relacions o vincles socials. En aquest cas particular, la paraula està en gènere femení, la qual cosa vol dir que s'aplicaria només a dones o subjectes femenins. Una persona altanera és aquella que té l'actitud d'alteneria. L'altaneria és una forma de conduir-se davant dels altres, forma que suposa sempre un important nivell de supèrbia i egocentrisme en suposar-se aquesta persona altanera millor o superior als altres que l'envolten. L'altaneria és molt comú en els diferents llaços socials i fins i tot algunes persones poden no ser-ho permanentment sinó en algunes circumstàncies específiques en què se senten especials o molt segurs.

Quan utilitzem l'adjectiu qualificatiu d'altanera o altaner estem fent una descripció una mica negativa sobre la persona perquè s'està intentant deixar clar que l'actitud d'aquella persona es basa a creure que és superior als altres quan en realitat cada persona té els seus elements únics i particulars. L'alteneria normalment dificulta a la persona que té aquesta actitud l'establiment de llaços sincers i duradors perquè en creure's la persona superior als altres difícilment hi pot trobar elements a compartir.

L'altaneria com a actitud es pot trobar en àmbits molt diferents com espais socials. Així, és comú veure per exemple alterneria en espais o àmbits laborals en què la competència entre col·legues és permanent i molt forta. També és comú trobar una persona altanera en determinats estrats socials que, per posseir més béns materials o millor qualitat de vida i accés a millors beneficis, se suposa implícitament que són més importants que persones que puguin pertànyer a altres estrats socials més baixos.