política

definició d'expropiació

L'expropiació consisteix en l'apropiació d'una cosa que és propietat d'una persona però per raons d'utilitat pública se'l necessita, ia canvi se li lliurarà a la propietària una indemnització, com a compensació.

Acte pel qual l'estat, per raons de necessitat pública, s'apropia d'un bé immoble d'un altre que haurà de compensar econòmicament per la pèrdua

És una acció unilateral de l'estat en ple exercici del seu poder i sobirania, que sempre haurà d'estar sustentada per un fi que ho justifiqui, i també haurà de complir amb la compensació econòmica a aquell a qui se li expropia el bé.

Qualsevol bé material, a excepció dels diners, pot ser plausible d'expropiació, però hem de dir que normalment s'aplica a béns immobles.

Una llei que autoritzi aquesta necessitat

Per aquesta qüestió és que en aquells països que sostenen un sistema democràtic i liberal cal que hi hagi una llei, una normativa sancionada pel poder legislatiu que autoritzi l'expropiació del bé en qüestió i que l'objectiu estigui fundat en l'interès públic i comú de aquesta societat, tal és el cas de per exemple construir una autopista, un hospital, un carrer, una escola, o qualsevol altra obra de caràcter civil.

Per als sistemes capitalista i liberal la propietat privada és inviolable i així és que la sanció d'una normativa que autoritzi a fer-ho, i de garantia absoluta que les causes són corresponents, és fonamental.

Justament, la construcció d'autopistes o d'altres, com hem esmentat, han demanat l'expropiació de terres o edificis que tenien un propietari privat.

Ara bé, com dèiem, és imprescindible una llei d'expropiació que determini de manera inequívoca els béns a expropiar, i s'hi especifiqui clarament la causa d'utilitat pública que anima aquesta acció.

El dret reconeix aquest estat de coses, preveient sempre el pagament duna indemnització a aquell titular de la cosa expropiada.

En cas que això no succeeixi, per descomptat, es podrà interposar una mesura judicial per poder frenar l'expropiació fins que no s'aboni la corresponent indemnització.

Així és que anomenem expropiació a tot aquell acte que suposa la retirada de la concessió a una empresa privada per a l'ús o la utilització de determinat recurs o activitat econòmica.

Aquesta expropiació suposa a més que aquesta activitat o recurs passa a partir del moment a mans de l'Estat, aleshores responsable de prendre decisions sobre la seva utilització d'acord amb els seus interessos o necessitats.

Una figura que provoca polèmica

La figura de l'expropiació és una figura conflictiva i controversial en el dret, ja que enfronta dues postures molt oposades que tenen a veure amb conceptes com la llibertat i l'autodeterminació, entre d'altres.

Això és així ja que per a algunes teories liberals i privatitzadores, el moment en què un contracte s'erigeix ​​entre una part privada i l'Estat per a l'ús o usdefruit d'un recurs o activitat, aquest ha de ser respectat fins al final i l'empresa ha de ser , alhora, tenir la llibertat per prendre les seves pròpies decisions sobre el que es fa amb aquest recurs, sobre els capitals invertits o obtinguts, etc.

Tanmateix, també hi ha la postura estatitzadora segons la qual l'Estat nacional és superior a qualsevol empresa o multinacional que tingui funcions al seu territori i, com que el dret a l'autodeterminació dels pobles és superior al de la llibertat econòmica, el poble (representat per l'Estat) pot prendre la decisió sobre si escurçar o acabar definitivament aquest contracte.

Així, cada cop que es produeix una expropiació aquest tipus de conflictes i debats sorgeixen a causa de la diferència de postures.

No és fàcil delimitar quina de les dues és la correcta d'acord amb quin tipus de dret o normatives s'utilitzin, encara que sol primar la noció que l'Estat és el responsable de prendre tota mena de decisions a les regions i territoris que caiguin sota la seva jurisdicció.

Actualment, les expropiacions són uns fenòmens molt comuns a països en altre temps explotats als quals se'ls va treure i va robar un important cabal de recursos naturals i propis.

Aquest saqueig és avui detingut amb expropiacions que fan que activitats molt redituables (com ara l'extracció de petroli) passin a les mans de l'Estat i les empreses o trusts capitalistes multinacionals perdin poder-hi.

Això suposa alhora un acte de sobirania per part de l'Estat davant de l'avenç de polítiques capitalistes internacionals.

A la cosa expropiada també se l'anomena com a expropiació.