general

definició de magatzem

La paraula almacen és un terme molt popular en el nostre idioma, que ostenta un ús freqüent i que a més és aplicat en diversos contextos.

Al local, espai o lloc físic que està destinat per allotjar mercaderies o en el qual es venen productes a l'engròs se'l designa magatzem. Per a algunes indústries i agents de l'economia, el magatzem, resulta ser un espai elemental per al seu funcionament satisfactori atès que sense ell difícilment es podria garantir la roda de venda. Al magatzem es poden guardar les matèries primeres que s'empren en el procés de producció en qüestió així com també es poden protegir els productes semiacabats o acabats totalment per ser després destinats al canal de venda o de distribució que correspongui.

També a aquests magatzems es poden acostar els compradors, clients, a adquirir les mercaderies. En la majoria dels casos es tracta d'espais realment grans que disposen d'àmplies prestatgeries on s'organitzen els productes o matèries primeres i de maquinàries especials que fan més senzilla la manipulació i el moviment de la mercaderia.

D'altra banda, la paraula magatzem també s'usa en alguns llocs de parla hispana per designar el lloc on es poden adquirir productes comestibles. A les més petites i senzilles es pot comprar únicament comestibles i begudes, encara que, hi ha magatzems més grans que disposen de més productes a la venda i no se circumscriuen únicament als comestibles, podent el consumidor adquirir articles de perfumeria, electrònics, electrodomèstics, de llibreria, joguines, entre d'altres.

I el concepte de grans magatzems s'aplica per designar aquells establiments comercials de gran mida, que es troben dividits en departaments o seccions i que venen al consumidor minorista una gran varietat de productes: aliments, begudes, mobles, articles de perfumeria, indumentària, electrònica, accessoris de moda, entre d'altres. El tall anglès a Espanya, Sears i Macy's als Estats Units, són alguns dels grans magatzems més destacats del món.