general

definició d'arribament

La paraula arribo és emprada amb recurrència en el llenguatge corrent per indicar tant l'arribada com l'entrada a un lloc determinat. Així és que indistintament es pot fer servir ja sigui per donar compte de l'acció i l'efecte d'arribar-hi, com també per indicar que tal o qual van fer el seu ingrés formal a un determinat espai, lloc. L'avió que em va portar de tornada de les vacances va arribar a la ciutat passat el migdia. Quan la presidenta va arribar al Parlament va rebre un càlid aplaudiment i festeig per part dels diputats oficialistes.

Cal destacar que l'arribada a un lloc es pot produir de diferents maneres, a peu, oa través d'algun mitjà de transport com ara la bicicleta, l'automòbil, el vaixell, l'avió, el tren, entre d'altres.

En tant, el terme arriba es troba estretament associat a altres termes, com ser: arribada, compareixença, aparició, adveniment, vinguda, arribada i presència, els quals, poden ser emprats com a sinònims de la paraula arribo, i fins i tot, aquesta mateixa ser emprada com a sinònim d'alguns d'aquests termes esmentats arribada l'ocasió.

Com a conseqüència de ser una de les paraules més utilitzades per referir l'arribada d'un individu, d'un vehicle, nau o embarcació, és que a la majoria dels aeroports, terminals de busos, de vaixells, entre d'altres, del món, especialment en aquells que disposen d'indicacions a l'idioma espanyol, la paraula arriba es troba disposada en cartells senyalitzadors de grans dimensions per indicar als passatgers i als qui arriben quin és l'espai pel qual arribaran els passatgers que arriben al destí en qüestió.

Així mateix, els televisors disposats a les troballes centrals dels aeroports i d'altres terminals tenen la missió de donar compte de les arribades i de les partides dels vols, vaixells, o òmnibus, aleshores, amb el terme general d'arribades despleguen un llistat que especifica cadascun.