geografia

definició de relleu oceànic

El relleu és el conjunt de formes que presenta la superfície terrestre. No obstant això, a les profunditats de l'oceà també hi ha variacions del terreny i són conegudes amb el nom de relleu oceànic.

Conformació i distribució del relleu oceànic

La dinàmica de les capes internes de la terra origina tant el relleu continental com l'oceànic. Les muntanyes, les serralades, els turons, les planes o els altiplans són exemples de relleu continental.

Al relleu submarí apareixen igualment accidents geogràfics. Hi predominen les formes arrodonides, anivellades i els suaus pendents. D'altra banda, es troben les plataformes continentals a la profunditat del mar i són les porcions del continent que continuen sota les aigües fins a assolir els 200 metres de profunditat.

Les regions o zones batials s'estenen on s'acaba la plataforma continental i arriben als mil metres aproximadament. Després, vénen les regions abissals, on predominen els dipòsits amb un origen orgànic (aquestes zones s'estenen dels mil als cinc metres). Finalment, es troben les fosses marines, que són les profunditats més grans de tipus oceànic.

El relleu oceànic ha anat canviant al llarg de la història del planeta

Es pot afirmar que aquesta evolució s'inicia quan una massa continental es fractura per les forces que estiren en direccions oposades. Això provoca l'enfonsament de la regió i la formació d'una vall oceànica amb una dorsal al centre (aquestes dorsals són serralades de gran extensió i són la conseqüència dels moviments de plaques de l'escorça oceànica).

Al fons oceànic també hi ha activitat volcànica

Els volcans no són exclusius de la superfície terrestre. De fet, hi ha volcans submarins i alguns es troben actius. Un volcà submarí actiu podria arribar a desencadenar un tsunami.

Les erupcions dels volcans submarins són molt potents i els seus efectes poden ser devastadors (alguns volcans poden arribar a formar noves illes). D'altra banda, els volcans submarins tenen cicles regulars i poden generar canvis en el clima del planeta.

Fins avui s'han observat molt poques erupcions volcàniques, però els científics consideren que en un futur aquest fenomen permetrà conèixer millor l'evolució dels relleus oceànics.

Fotos: Fotolia - Shin / Beshencev