social

definició de psicologia organitzacional

La psicologia és una ciència que es pot aplicar a diferents àmbits. La psicologia no només es pot aplicar a les persones d'una manera individual com passa quan un pacient acudeix a la consulta d'un psicòleg sinó que la psicologia també es pot aplicar a les organitzacions que estan formades per persones. La psicologia organitzacional o psicologia del treball estudia precisament els comportaments habituals del treballador a les empreses, els rols que pot exercir i els conflictes habituals a l'entorn laboral.

La importància de la psicologia organitzacional

La psicologia aplicada a la feina ia les organitzacions és molt important perquè més enllà que una empresa estigui motivada per factors econòmics (així succeeix quan un negoci és rendible) al si de tota empresa hi ha assumptes humans, com per exemple, conflictes de comunicació, problemes interpersonals , manca de lideratge, manca d'esperit d'equip, lluites d'egos... La psicologia organitzacional mostra a més que el funcionament òptim d'un equip treball és un procés complex perquè cada persona té la seva pròpia histora.

I perquè una organització funcioni correctament, cada membre d'aquesta organització s'ha de sentir bé amb ell mateix i plenament desenvolupat. N'hi ha prou que un element del sistema estigui en conflicte perquè el malestar pugui esquitxar la resta d'integrants de l'equip.

Anàlisi de cada peça del trencaclosques que conforma una empresa

La psicologia organitzacional estudia en profunditat la funció del treballador i la seva relació amb el sistema de què forma part, és a dir, té en compte aquesta interactuació constant. Evidentment, una empresa està estructurada d'acord amb una jerarquia d'estrats amb l'objectiu d'establir una especialització de les tasques, una coordinació al equip i un ordre concret. Tots els estrats de la piràmide són igual d'importants perquè compleixen una funció.

Cada integrant del sistema ha de conèixer molt bé el rol que exerceix i ajustar-se a les expectatives que el sistema hi ha dipositat. En cas contrari, quan no assumeix la seva condició, es produeixen lluites internes al sneu del sistema, conflictes que busquen ser resolts.

Saber treballar darrere del bé de tots, fent de banda l'individualisme

Una de les claus per al bon funcionament d‟una organització és partir de la premissa bàsica que el bé comú està per sobre de l‟interès individual. Per tant, els èxits són compartits però les derrotes també. Pensar en el bé comú redueix tot egoisme i tot afany de protagoníssim. Actituds que entorpeixen la coordinació adequada en un equip de treball on sempre ha d'existir un líder que dirigeix ​​de forma òptima.