economia

definició d'estoc

El mot anglès estoc s'utilitza habitualment en el nostre idioma i es refereix al conjunt d'existències que formen part d'un magatzem. De fet, és habitual parlar de l'estoc de magatzem. Es tracta d'un conjunt de béns destinats normalment a la venda i que temporalment estan custodiats en un recinte habilitat especialment.

Des de la perspectiva de la comptabilitat actualment es fan servir programes informàtics en què el punt de venda està relacionat amb el conjunt d'existències de l'estoc, cosa que facilita el control de mercaderies, la logística organitzativa i, en poques paraules, la rendibilitat empresarial . Cal tenir present que hi ha una sèrie de termes associats amb la paraula estoc. Així, l'estoc òptim es refereix a la quantitat idònia que cal emmagatzemar. Així mateix, comptablement es fan servir els conceptes d'estoc mínim o màxim, estoc mort, de seguretat, especulatiu, disponible, etc. Cadascun té la seva pròpia significació. Per exemple, l'estoc mort fa al·lusió als articles que ja no serveixen perquè estan obsolets i haurien de ser reemplaçats per altres.

Stock options

El concepte d'estoc no s'aplica exclusivament al control d'uns productes, sinó que hi ha altres usos del terme. A l'esfera de les finances i el món de la borsa, algunes grans companyies incentiven als seus treballadors facilitant-los l'adquisició d'accions, que en la terminologia especialitzada són conegudes com a stock options. La mecànica de les stocks options consisteix en l'emissió de venda d'accions d'una companyia però destinades als seus treballadors i en unes condicions avantatjoses (es tracta d'una estratègia empresarial amb avantatges per a la pròpia entitat i també per als empleats i els directius).

Stock market

Seguint amb la terminologia borsària, el concepte d'stock market equival a la borsa, el lloc on compradors i venedors d'accions realitzen les seves transaccions a través dels brokers, que actuen com a intermediaris. Curiosament, per esmentar la figura del broker també es pot emprar el terme stockbroker. De vegades el concepte de stock market s'empra com a sinònim d'stock exchange.

Estocatge, una paraula que no existeix

La influència de l'anglès és un fenomen evident en el nostre idioma. El terme estoc es fa servir amb normalitat i es considera correcte. No obstant això, no és correcte emprar la paraula estocatge, ja que n'hi ha d'altres que són més adequades en espanyol (emmagatzematge o inventari). En aquest sentit cal recordar que la paraula estoc és recollida al DRAE, però no passa el mateix amb el terme estocatge.

Fotos: iStock - fatihhoca / uschools