general

definició de desinfecció

La paraula desinfecció fa referència al procés mitjançant el qual, a partir de l'ús de substàncies desinfectants, es neteja i es condiciona un espai o superfície per al seu ús apropiat. La desinfecció pot ser més o menys agressiva depenent del tipus de material o implements que s'hi facin servir: en alguns casos, les persones i animals que visquin en aquest espai han d'abandonar-lo per un parell d'hores mentre que en altres casos aquesta situació no és necessària.

La desinfecció té per principal objectiu la neteja de superfícies o espais on éssers humans i animals estaran vivint o amb les quals tindran contacte. D'aquesta manera s'evita la presència de bacteris o virus que poden causar infeccions de tipus divers així com també malalties, al·lèrgies o condicions de salut serioses. La desinfecció es pot fer tant en espais públics i oberts com en espais privats i tancats.

Per realitzar el procés de desinfecció, cal comptar amb materials específicament dissenyats per a aquesta acció, és a dir, desinfectants i altres productes de neteja que s'aconsegueixen de manera accessible a molts llocs. Quan cal utilitzar productes més agressius i abrasius és possible necessitar tenir habilitació o permís per fer-ho ja que el seu ús indegut pot generar moltes complicacions de divers tipus. Depenent del tipus de producte o sistema que es faci servir, la desinfecció pot ser química (per exemple, amb l'ús de desinfectants i productes químics) com també física (a partir de l'ús de draps, esponges, reixetes, virulanes, etc.). És important, en el cas d'usar productes químics, fer-ho amb extrema cura, mantenir-los allunyats de la resta de la població (especialment dels nens) i utilitzar-los sempre amb el material o amb la indumentària adequada per no fer malbé la pell, les vies respiratòries, el cabell, la visió, etc.