dret

definició de dignificar

Quan diem que les persones mereixen un respecte o que hem de valorar els altres pel que són i no pel que tenen, estem parlant de la dignitat humana. El concepte de dignitat implica atorgar a la condició humana un valor. En considerar com a valuós l'existència humana en si mateixa, tot allò que degrade la pròpia vida serà considerat com una acció indigna.

Dignificar implica un compromís ètic

Si una dona viu en situació d'esclavitud sexual, un nen es veu obligat a treballar i no va a escola o algú és víctima d'assetjament laboral ens trobem davant de situacions indignes. Per donar una solució a aquest tipus de situacions cal partir d'una reflexió moral, ja que és el criteri del que és bo o dolent moralment allò que ens diu que alguna cosa és digna o indigna. A partir d‟aquesta valoració inicial podem intentar dignificar una situació. Així, si un nen treballa al camp i la seva família rep una ajuda econòmica perquè el nen pugui anar a l'escola estem davant d'una acció que pretén dignificar la vida d'una persona. Dignificar és, en definitiva, tornar la condició de digne a algú.

Dignificar la vida dels animals

Si bé la dignitat és un valor associat a la condició humana, en els darrers anys hi ha una inquietud creixent per dignificar la vida dels animals. Alguns moviments animalistes consideren que els animals de granja viuen en condicions indignes i inacceptables. Aquesta inquietud per l‟existència dels animals ens obliga a plantejar-nos si la dignitat com a valor moral és aplicable als animals.

La dignitat és un concepte en permanent evolució

El significat de la dignitat humana ha anat canviant amb el pas del temps

Per als homes de l'antiguitat, l'esclavatge i el rol social de les dones eren qüestions acceptades amb normalitat pel conjunt de la societat. De manera lenta i gradual aquestes realitats van anar adquirint una altra consideració moral i van passar de ser normals a indignes. El canvi de valoració moral està associat a la reflexió i al debat didees, és a dir, a un plantejament filosòfic.

Actualment utilitzem el concepte de dignitat i hi ha textos en què s'explicita en què consisteix aquesta dignitat (per exemple, la Declaració Universal dels Drets Humans). Segles enrere s'emprava un altre concepte, l'honor. En qualsevol cas, l'honor i la dignitat expressen una mateixa idea: el reconeixement que mereix l'existència d'un individu.

Fotos: iStock - Ondine32 / IR_Stone