general

definició de pausa

En el sentit més ampli el terme pausa refereix a aquella breu interrupció d'un moviment, procés o acció que s'estava desplegant. La mateixa es pot dur a terme amb l'objectiu de descansar un moment perquè es va assolir un límit esgotador, per després reprendre l'activitat amb més ímpetu, o si no, pot respondre a la successió d'algun fet imprevist que provoca l'esmentada interrupció. Vam haver de fer una pausa a l'exercici d'estirament perquè una companya de classe es va descompondre. Vaig fer una pausa a les meves activitats per anar a buscar el nen a l'escola.

També, a la tardança o lentitud se la designa amb el terme de pausa. Només quan la Laura parla amb pausa entenc què em vol dir.

D'altra banda, a instàncies de la Lingüística, es coneix com a pausa al silenci que observa una durada variable i que delimita, ja sigui un grup fònic, una oració o qualsevol altre signe ortogràfic que la representa. Quan llegim algun text i hi apareixen qualsevol dels següents signes de puntuació: una coma, un punt i coma, un punt seguit o bé un punt ia part, llavors, immediatament, després d'ells haurem de fer una pausa en la nostra lectura.

Mentrestant, al àmbit de la música, una pausa serà l'interval breu i el signe que el representa la durada del qual variarà depenent de la nota de què es tracti.

En el llenguatge col·loquial es diu pausa al temps de descans o hora de dinar que un empleat té a la feina. Ens vam anar a dinar al bar de la tornada durant la pausa.

Per la seva banda, la pausa mètrica és la designació que se li dóna en la poesia a la pausa que delimita un vers; aquesta és un recurs estilístic del gènere. Tots els versos obligatòriament van acompanyats d'una pausa mètrica, que serà el descans al final del vers, mentre que els finals aguts, greus o esdrúixols es converteixen en equivalents quan arriba la pausa mètrica.