social

definició de sexisme

El sexisme és el comportament humà que justifica la desigualtat entre homes i dones. Així, el concepte sexisme té un sentit pejoratiu evident, ja que és una manera d'entendre els rols masculí i femení segons una diferència qualitativa entre tots dos. Qui té una actitud d'aquest tipus és sexista i considera legítim que hi hagi una consideració diferent entre els homes i les dones.

El sexisme es posa de manifest en tota mena de comportaments i contextos: en la diferència de salaris entre els dos sexes, la desigualtat en la responsabilitat en la cura dels fills o en algunes tradicions socials en què l'home té més consideració social .

El sexisme i el seu esvaïment amb el pas del temps

Actualment el sexisme com a actitud i com a mentalitat social ha perdut protagonisme si ho comparem amb altres temps, en què la dona es trobava en una evident situació de desprotecció i manca de reconeixement social (un exemple molt significatiu en relació amb el canvi social és el sufragi femení, que ha estat una conquesta política que es va assolir al segle XX i després d'una intensa lluita del moviment feminista). Tot i els innegables avenços, el sexisme encara és present en el conjunt de la societat i val la pena recordar els casos més significatius.

Situacions de sexisme

Si partim de la idea que sexisme implica un tracte desigual entre homes i dones, hi ha circumstàncies en què aquesta realitat es presenta amb força notorietat. A la majoria de religions, els càrrecs rellevants són ocupats per homes i el motiu d'aquesta discriminació es basa en criteris que es van adoptar fa segles i que avui en dia resulten anacrònics. A l'esfera de la política s'han incorporat mesures per corregir el sexisme (una de les més conegudes és la introducció de llistes electorals paritàries entre els dos sexes).

Discriminació latent, encara que cada vegada amb menys freqüència

Per a alguns analistes, les lleis existents no impedeixen que a la realitat encara es presentin actituds discriminatòries i moltes es manifesten a través del llenguatge sexista o directament masclista (expressions com “això és cosa d'homes” o algunes dites populars i refranys que menyspreen a la dona).

Algunes propostes educatives defensen la separació dels alumnes en funció del sexe. Els defensors d'aquest tipus de mesures consideren que els resultats acadèmics són millors si els alumnes no comparteixen la mateixa aula. En canvi, els detractors entenen que aquestes mesures són sexistes i que en l'àmbit escolar és positiu que tots dos sexes comparteixin vivències sense cap mena de separació.