religió

definició de vitrall

Un vitrall és un motiu decoratiu fet de trossos de vidre acolorit, els quals són encastats normalment amb varetes de plom per a la seva subjecció.

Un ornament mil·lenari

Aquest element decoratiu ja el feien servir els egipcis i els pobles mesopotàmics 3000 anys abans de la nostra era. Per a aquestes cultures, els vidres policromats units amb algun metall servien per embellir els habitatges de les classes dirigents. Aquest costum va ser adoptat pels romans ia les ruïnes d'algunes ciutats s'han trobat restes de vitralls als palaus i als recintes més luxosos.

Durant l'edat mitjana els vitralls foren incorporats a la tradició cristiana formant part de l'ornamentació d'esglésies i catedrals

Aquest element decoratiu tenia una doble funció: ressaltar la majestuositat dels llocs sagrats i alhora comunicar una idea a través de les imatges que apareixien als vitralls.

Cal tenir en compte que a l'Edat Mitjana la majoria de la població era analfabeta i per transmetre els ensenyaments bíblics calia recórrer a la pintura, l'escultura, els vitralls o qualsevol altre suport on fos possible incorporar imatges amb algun missatge. D'altra banda, els vitralls acolorits permetien el pas de la llum i així els fidels que es trobaven al temple podien experimentar una sensació de lluminositat que connectava amb el concepte de llum divina.

L'art dels vitralls va ser incorporat pels arquitectes del modernisme, cosa que es pot observar en alguns edificis modernistes de la ciutat de Barcelona

Alguns vitralls porten la firma del seu creador i aquesta dada permet als historiadors de l'art tenir més informació sobre els tallers on es fabricaven aquests elements ornamentals. Cal indicar que en línies generals els historiadors de l'art han atorgat escassa importància al vitrall, ja que aquest ornament era entès com a element secundari de l'obra principal, ja sigui el palau, l'església o qualsevol altre edifici.

Els vitralls a l'art gòtic

L'arquitectura gòtica és l'expressió artística en què els vitralls han tingut més protagonisme. A les catedrals gòtiques europees, els vitralls servien per il·luminar l'interior del temple i crear una atmosfera que potenciés l'espiritualitat de l'edifici. Els vitralls de color, formats a partir de sals i òxids metàl·lics, creaven una experiència religiosa carregada de misteri.

Fotos: iStock - oversnap / Craig McCausland