general

definició d'ambigüitat

D'una banda, quan volem expressar la alternativa que alguna cosa, una dita, una acció, un comportament, entre altres opcions, pugui ser comprès de diverses maneres o que desencadeni diferents interpretacions, fem servir la paraula ambigüitat per expressar aquesta situació.

Quan una dita genera diverses interpretacions

El seu gest tan adust en conèixer la notícia de l'imminent casament de Maria, reafirma l'ambigüitat del seu discurs dient que ja no n'està enamorat.”

Dubte que algú presenta davant d'un context o situació

I per altra banda, la paraula ambigüitat és usada per a referir dubte, vacil·lació i incertesa davant alguna cosa o algú. “Amb molta ambigüitat va dir que ens acompanyaria a l'aeroport a buscar el seu germà, així que no sabem si realment ho farà.”

Aleshores, quan un individu actua en els termes exposats, en els dos sentits del terme ambigüitat, podrem asseverar sobre això que és ambigu.

Així, per exemple, el polític que als discursos públics afirma el seu compromís de lluita a favor de l'eradicació de la pobresa i de la creació de polítiques que promoguin una millor qualitat de vida per a les classes més baixes i oblidades, però d'altra banda , en la seva vida personal, presumeix de totes les possessions materials que ostenta i procura a com doni lloc augmentar-les, estarà sent clarament ambigu.

Ambigüitat lingüística: paraula o frase que admet alhora més d'una interpretació

I a instàncies de la lingüística, també ens trobem amb una referència per a la paraula, ja que la ambigüitat lingüística designa a aquella paraula, frase, o sintagma, que alhora admet dos o més usos o interpretacions.

Per exemple, hi ha algunes paraules, com gat, que admeten diversos usos, i llavors no serà sinó en el seu just context que es podrà comprendre amb certesa el seu significat, atès que si se l'esmenta sense l'adequada contextualització podrà donar pas a l'ambigüitat .

Perquè gat pot referir-se a l'animal domèstic, a la màquina que permet aixecar grans pesos a poca alçada, o aquella dona de vida fàcil que a canvi de favors sexuals rep diners o regals de tipus material.

L'ideal, en qualsevol tipus d'interacció amb un altre o altres, en què intervingui el diàleg, és imprescindible que siguem clars si volem ser entesos o transmetre alguna qüestió sense equívocs, per tant, és que haurem d'utilitzar un llenguatge i paraules que no donin pas a cap dubte o vacil·lació.

Quan es busca ser ambigu i perquè…

Ara bé, en alguns contextos o situacions pot ser que una persona estigui buscant justament que no la comprenguin, per alguna motivació en especial, o perquè vol enviar un missatge ambigu per, per exemple, crear expectativa en algú, o en el públic en general.

Aleshores en aquest darrer cas és que bé val fer servir l'ambigüitat com a eina efectiva.

El nostre interlocutor no sabrà del cert les veritables intencions, que és precisament el nostre objectiu.

Quan volem amagar algun tipus d'informació sensible, o que és comprometedora en algun aspecte per a nosaltres o algú que volem protegir, farem servir paraules que per cas responguin alguna demanda de resposta però que no siguin clares ni contundents perquè així no es reveli allò que volem que romangui ocult per x motiu.

Aquestes motivacions podran tenir un fi bo, per exemple, que algú no pateixi per alguna cosa, o en defecte d'això tenir una finalitat il·legal.

Són molts els contextos i els camps en què se sol aplicar l'ambigüitat com a recurs vàlid i efectiu a l'hora de comunicar missatges que no deixin transcendir tota la veritat sobre l'objecte o tema que fan referència, la política, el comerç i els negocis, la literatura, especialment la branca de la poesia, en són alguns.

Inadmissió de l'ambigüitat a la ciència

Mentrestant, cal excloure de l'ambigüitat un àmbit com la ciència on l'ambigüitat resultarà, sens dubte, un escull i un problema a l'hora de la revelació de les investigacions i de la comunicació de les troballes científiques.

Perquè les explicacions científiques de qualsevol índole han de ser exactes, clares, i contundents, sense deixar mai pas al dubte o incertesa.

Tot allò que s'expliqui o es digui des d'aquest sector ha de ser validat amb una descripció clara, concreta, demostrable i objectiva.