ciència

definició de tranquil·litat

La tranquil·litat és un bé molt necessari en l'estil de vida, un bé que pot ser difícil d'assolir en el context actual segons les circumstàncies personals com a conseqüència de les dificultats de la conciliació laboral. La tranquil·litat mostra la serenitat d'ànim, un estil d'ànim on l'estrès i l'ansietat no són habituals.

Les persones experimenten tranquil·litat principalment quan estan gaudint del seu temps de lleure i també quan estan en espais de confort com la llar. En el pla professional hi ha temporades de major ritme que altres ja que hi ha mesos amb una sobrecàrrega de treball més gran.

Augment de relax

La tranquil·litat mostra la calma que propicia la relaxació a nivell físic i mental. Aquests espais són molt necessaris per enfortir el descans i recarregar les piles.

La tranquil·litat és un sentiment molt sa i positiu perquè la persona se sent forta amb si mateixa, la seva autoestima és més alta, es redueixen les pors personals, creix la confiança davant de la vida i augmenta l'esperança.

Millor qualitat de vida

A la societat actual, la consciència real que els espais de tranquil·litat poden ser cada vegada més difícils d'assolir hi ha rutines saludables per potenciar aquest relax. Per exemple, les classes de ioga. Els espais naturals també reforcen la tranquil·litat d‟ànim gràcies al ritme positiu que sorgeix del contacte amb la natura.

Quins efectes positius produeix la tranquil·litat? Millora la qualitat de vida, redueix el nivell de tensió física, millora el nivell de concentració a la feina, una major claredat en la presa de decisions a través d'un discerniment més gran en la reflexió, creix el nivell de pensament positiu, millora la qualitat de les relacions personals perquè baixa el nivell de desconfiança.

Però el més important, quan una persona viu tranquil·la també es concentra més en el present i viu ara. La tranquil·litat no hauria de ser una excepció a la rutina quotidiana sinó un bé que es cultiva d'una manera conscient amb paciència perquè l'estrès crònic condueix al cansament i és essencial incorporar hàbits positius de felicitat i salut. És possible bandejar vells costums per donar la benvinguda a hàbits més positius que produeixen beneficis més saludables a curt termini.