comunicació

definició de mirada

La mirada implica la observació, a partir de l'ús de la nostra vista, d'alguna cosa o algú. Generalment, aquestes observacions visuals que fem provoquen en els qui les fan manifestacions d'expressions, que estaran en estreta relació amb la sensació que va provocar allò observat. Així, si per exemple observem alguna cosa que ens genera angoixa, emetrem una mirada trista, però si per contra, apreciem alguna cosa que ens alegra, com pot ser la felicitat d'una amiga, la mirada serà de felicitat.

Cal destacar que dins de la comunicació verbal i de la no verbal també, que és aquell procés de comunicació en el qual no es fan servir paraules sinó que predominen els signes, els senyals, els gestos, la mirada, és un recurs que ocupa un paper destacat.

En el cas de la comunicació verbal ens permet afegir més informació a les paraules que es pronuncien com també matisar el contingut.

D'altra banda, en qualsevol interacció, intervinguin paraules o no, el contacte visual és importantíssim i fins i tot tendeix a dir-nos molt de l'altre. Per exemple, quan parlem amb una persona que no ens mira als ulls, generalment, se l'associa amb la desconfiança, la mentida o la traïció. Mentrestant, quan algú no pot mantenir la mirada se'l vincula amb la manca de seguretat i una actitud nerviosa.

També, el concepte de mirada és el manera que algú té algú dobservar alguna cosa.

Un altre ús que donem a la paraula és per referir la ullada o la ullada que se li realitza a una qüestió, objecte, document, entre altres alternatives. Li vaig fer una mirada a la prova de Joan i està realment per desaprovar.

A instàncies del llenguatge col·loquial és freqüent que usem la paraula mirada per expressar la observació que un altre fa de nosaltres i de la qual sorgeix una valoració personal d'aquest altre. Vaig saber tan sols a partir de la seva mirada que desaprovava la meva acció.

I també per indicar quan algú proveeix una inspecció diferent de l'oferta sobre un tema. La Laura va portar una nova mirada sobre el conflicte que va ser molt positiva per resoldre'l.