general

definició d'adveniment

El terme adveniment és un terme d'origen llatí que fa referència a la tornada d'alguna cosa o algú. En el nostre llenguatge actual, el concepte d'adveniment s'utilitza per assenyalar o designar l'arribada d'una persona, època o moment de manera coneguda, cosa que implica també certa previsió i ens dóna a entendre que aquest adveniment porta una certa espera per darrere. És molt comú fer servir la paraula adveniment en relació a qüestions religioses, sobretot en el catolicisme quan es parla de l'adveniment o de la segona vinguda de Jesús.

Per al catolicisme, la segona vinguda o arribada de Jesús serà l'esdeveniment més important ja que representa el moment en què el profeta ens vindrà a buscar a tots de manera definitiva per portar-nos a una vida transcendental. Aquesta segona vinguda del Senyor es coneix com a adveniment ja que es tracta per una banda de la tornada de Jesús, algú que ja va estar a la Terra segons els catòlics i, per altra banda, també implica certa espera i certa esperança que això se'n va a complir, és a dir, que no és accidental. Aquesta idea religiosa d'adveniment és molt comú a totes les religions, ja que es vincula directament amb el fet de posseir fe en què en algun moment la realitat podrà observar una explicació per què vivim a través de l'arribada d'un profeta.

De tota manera, el terme també es pot fer servir de moltes maneres diferents d'acord amb el tema al qual es busqui fer referència. En aquest sentit, també se'l pot fer servir per marcar l'arribada de les estacions (les quals s'esperen a determinada alçada de l'any) com a més el començament de noves etapes, per exemple quan es parla de l'adveniment d'un nou període de creixement, de crisis, etc.

En el cas de la història, la paraula adveniment és molt comú quan es busca designar l'arribada de diferents moments de la successió històrica, per exemple quan es parla de determinats esdeveniments (com la Revolució Francesa) com ara la marca o el senyal de l'adveniment d´una nova era, l´època contemporània.