general

definició de justificar

La paraula justificar és un terme que presenta un ús recurrent en el nostre idioma i que solem aplicar a diverses situacions.

Quan alguna cosa resulta ser la causa que una altra cosa o qüestió no resulti davant la vista dels altres com a estranya o condemnable solem parlar en termes de justificar. La malaltia justifica el retard en el lliurament de l'informe semestral de vendes.

D'altra banda, quan s'efectua la comprovació d'alguna cosa amb arguments sòlids, persones que avalen la informació que es presenta i documents escrits, entre altres, tal acció es designa també amb la paraula justificar. Va justificar l'increment del patrimoni presentant les factures que donen compte dels ingressos extra que va percebre durant l'any. Va justificar el seu enuig amb l'organització de l'esdeveniment presentant diversos correus electrònics que proven el destrat que va patir per part dels mateixos.

També és recurrent l'ús de la paraula per designar la comprovació de l'absència d'un mateix en un lloc determinat. Juan va justificar la seva absència en el lliurament de diplomes argumentant que per a aquesta data estaria de viatge amb la seva família.

I a instàncies de la edició de textos electrònics, com ser al popular programa d'edició Word, creat per l'empresa Microsoft, justificar, és una de les quatre opcions amb què es compta per alinear el text. L'opció de l'acció de justificar permet la alineació del text als marges esquerre i dret, afegint espais addicionals en cas de ser necessari. Així, doncs, a través de la justificació del text se li aporta una presentació homogènia tant al lateral esquerre com al dret de la pàgina.

El de justificar és un terme que com tants altres presenta una important varietat de sinònims, encara que, entre els més usats, es destaca el de demostrar , que justament consisteix en la manifestació o comprovació duna qüestió, ja sigui a partir de la presentació de proves teòriques o aquelles que esdevenen de lexperimentació.

Mentrestant, el concepte que s'oposa és el de acusar, que fa referència a la imputació d'un delicte, una culpa o una falta, a un individu.