tecnologia

definició de dada

Dada prové de l'idioma llatí, del vocable "datum", i es refereix a una representació mitjançant símbols numèrics, alfabètics o d'una altra classe de la característica de quelcom. Per exemple, podríem dir que aquesta cosa, aquesta entitat, és l'hora actual, i la dada seria una cosa així com 15:21 h.

En un programa informàtic, l'hora o dades horàries potser estarien contingudes en una variable. Una variable es diu així perquè posseeix dades que varien. Per exemple, dins d'un programa la variable HORA_COMENÇ podria ser igual a 13h, significant que alguna cosa va començar a les 13hs, mentre que la variable HORA_FIN podria contenir la dada 17, significant que alguna cosa va acabar a les 17hs.

Una dada llavors no té cap sentit en si mateix, però si és processat de forma adequada pot ser utilitzat per fer càlculs o prendre decisions. Per tant, resulta interessant diferenciar entre els conceptes de "dada" i informació. Les dades, com assenyalàvem abans, no tenen significació pròpia, però quan són sotmeses a un processament (biològic, mecànic o electrònic) donen com a resultat final una abstracció que té sentit per si mateixa: la informació. En un sistema vivent, la "dada" pot ser el so emès per una alarma (només un soroll en si mateix), el processament és l'arribada del so convertit en impulsos nerviosos cap a l'encèfal i la informació final és "precaució!" , tal com ho interpreta la nostra ment.

Com a exemple de processament digital de les dades, un rellotge atòmic col·locat en un satèl·lit que orbita la terra sol enviar dades als sistemes GPS (global position system: sistemes de posicionament global). A radioastronomia se sol necessitar una forma molt exacta de mesurar el temps, i per aquest motiu existeixen programari lliure que permet obtenir el dada que brinda el rellotge atòmic d'un satèl·lit quant a l'hora actual i reutilitzar-lo per a l'anàlisi dels cossos celestes (planetes, asteroides, etc.) o fins i tot altres satèl·lits en funcionament o en desús.

La modalitat de quantificar la magnitud d'una dada (o de la informació ulterior sorgit pel seu processament) consisteix en el sistema de bits. S'anomena bit la mínima capacitat d'informació transmissible i se sol representar mitjançant un dígit binari (zero o un). Així, la pregunta "comprèn aquesta frase?" pot generar una resposta de només un bit ("sí" o "no", 1 o 0). Un octet de 8 bits és denominat en l'argot com a byte. A partir d'allà, mitjançant l'ús de potències del número 2, es reconeixen com a unitats per quantificar la informació al kilobyte (KB, 1024 bytes), al megabyte (MB, 1024 KB o bé prop d'1 milió de bytes), al gigabyte (prop de 1000 milions de bytes) i als seus successius múltiples.

Per al processament d'aquesta gran quantitat de dades, cal un sistema amb prou capacitat i velocitat. Les característiques sobre les quals opera un algorisme d'un programa són expressades per mitjà de dades. D'altra banda, les bases de dades són estructures d'emmagatzematge a un ordinador, les quals ens permeten accedir mitjançant cerca, es divideixen en camps i s'organitzen en registres generalment. Podríem pensar la xarxa Internet com una base de dades de proporcions enormes.

Les bases de dades han simplificat notablement l'emmagatzematge i el processament d'aquests continguts. Des dels primers programes comercials per al públic general fins als moderns sistemes professionals que permet la realització de càlculs estadístics complexos, les bases de dades han esdevingut una autèntica especialitat dins de les eines de processament. Com a conseqüència d'això, han sorgit inquietuds relacionades amb la seguretat, que s'han resolt parcialment per mitjà de l'extensió de les lleis de protecció de dades (habeas data) amb diferents modalitats a tot el món. No obstant això, la difusió de les dades personals dels ciutadans és motiu de controvèrsies i debats, especialment en relació amb els límits oferts a la privadesa.

De la mateixa manera, es reconeixen com a grans bases de dades a les xarxes socials, una eina en creixement constant que permet l'intercanvi d'informació en temps real entre diferents individus o entitats. S'estima que la xarxa social Facebook constitueix la base de dades més gran de la història humana, superant en quantitat de bytes totes les biblioteques de la Terra en conjunt.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found