general

definició de finestra

Una finestra és un buit que s'obre a una paret d'una edificació qualsevol amb el propòsit de brindar aire i llum cap a l'interior.

La paraula "finestra" ve del llatí "ventus" que vol dir vent i fa referència a la capacitat d'aquest dispositiu arquitectònic de brindar aire cap a dins d'un habitatge o edifici. Una finestra és un obertura, un forat o buit que s'eleva sobre el terra i que adopta diverses formes i característiques amb el propòsit de donar il·luminació i ventilació, però que també pot tenir una finalitat merament estètica.

Una finestra està composta per diverses parts: el buit pròpiament dit que pot ser quadrat o rodó (ull de bou) però fins i tot adoptar altres formes més inusuals; les verticals que emmarquen a la finestra; sovint un ampit o abocaaigües que voreja a la finestra per baix; i una llinda o arc que la tanca per dalt. En general, el buit de la finestra està cobert per vidre o per algun tipus de material transparent que, alhora que permet l'ingrés de la il·luminació i la possibilitat d'escodrinar cap a fora, protegeix l'ambient del fred i de la calor de cada clima. Alhora, la finestra sol tenir un mecanisme de tancament o obertura que la divideix en una o més fulles per obrir-la parcialment o totalment.

Hi ha molts tipus de finestres. La abatible, que posseeix fulles recolzades sobre la vora que s'obren cap a fora o cap a dins, o cap amunt i avall. La corredissa o corredissa, que és aquella que permet que les fulles llisquin pel marc en comptes d'obrir-se cap a fora o cap a dins. La de guillotina, és aquella que s'obre cap amunt o cap avall recolzada en guies verticals. La basculant, una finestra que gira al voltant d'un eix al centre del marc. I, entre d'altres, la fixa, aquella finestra que només permet l'ingrés de llum però que no es pot obrir ni tancar. Aquesta última sovint s'ubica a altells o espais superiors, on es requereix l'ingrés d'il·luminació però no d'aire.