religió

definició de sincretisme

La paraula sincretisme, que ve del vocable grec synkretismes i que a l'origen al·ludia a la unitat dels cretencs, expressa la fusió entre dues religions o dues manifestacions culturals. En tots dos casos, es produeix un sincretisme quan hi ha una síntesi de dogmes, idees i símbols i com a resultat d'aquesta síntesi es crea una nova expressió religiosa o cultural.

Exemples de sincretisme religiós

La majoria de les noves religions són el resultat d'un sincretisme. En línies generals, les causes que expliquen una simbiosi entre diferents religions tenen relació amb la colonització, l'imperialisme i els moviments migratoris que s'han donat al llarg de la història. Cal subratllar que el sincretisme religiós no s'ha de confondre amb el diàleg entre les diferents religions ni tampoc amb l'ecumenisme.

Exemples que il·lustren la idea de sincretisme religiós són els següents:

- Al cristianisme que es practica a Cuba i altres illes del Carib, es poden apreciar elements i símbols de la religió Yoruba, una creença que prové dels esclaus negres que van arribar d'Àfrica.

- El catolicisme d'alguns països llatinoamericans és una barreja de ritus, ja que es combinen elements i tradicions de la religió maia amb la doctrina de l'Església catòlica.

- La religió Bahá'í és probablement el moviment espiritual que millor posa en relleu la fusió de diferents creences. De fet, segons la fe Bahà'í, les diferents religions s'han d'unir en una única doctrina, ja que totes expressen la paraula d'un únic Déu veritable.

El sincretisme cultural

El terme sincretisme en qüestions culturals està poc estès, ja que es fan servir amb més freqüència conceptes com el de mestissatge cultural, fusió i altres. Independentment de la conveniència d'un terme o d'un altre, resulta evident que a la cultura hi ha una barreja de tendències que acaben formant manifestacions noves.

Un dels primers exemples històrics de sincretisme cultural va tenir lloc durant el període hel·lenístic. Després de les conquestes d'Alexandre el Gran al segle IV a. C, els pobles sotmesos van fusionar la cultura i la llengua grega amb les pròpies creences i tradicions.

El sincretisme a les manifestacions culturals és molt comú a l'arquitectura, la música, la moda o la gastronomia. D'altra banda, també es produeix en relació amb les llengües, tal com passa amb l'spanglish, un "idioma" híbrid molt estès en alguns territoris dels Estats Units on la cultura hispana s'ha fusionat amb l'anglosaxona.

Fotos: iStock - Phipps_Photography / mcbworld